Selectați pagina

Zilele comunei Luna în august 2013

Anul acesta Zilele Comunei Luna au fost Serbate în 3 şi 4 august 2013, în organizarea Primăriei Luna şi sub patronajul Consiliului Judeţean al judeţului Cluj. Au fost zile pline, zile de mare sărbătoare şi bucurie marcate de o succesiune de evenimente riguros planificate conform programului de mai jos.

Festivităţile din Prima zi, data de 3 august au fost desfăşurate în satul Luncani şi au marcat inaugurarea Căminului Cultural din Luncani cu un spectacol folcloric şi o serie de întreceri sportive la baza sportivă ”Constantin Budăcean” din localitate.

Am participat ca invitat din partea Primăriei la festivităţile organizate în cea de a doua zi,  4 august în comuna Luna, şi am retrăit fiorul revederii satului natal, a locurilor care îmi sunt atât de familiale şi de prietenoase, a căror imagine face parte din complexul meu de valori de suflet pe care îl întreţine şi îl îmbogăţeşte cu un nesfârşit număr de amintiri.

Înainte de deschiderea oficială a serbării în spaţiul special amenajat pe terenul de fotbal din comună, în curtea mare şi elegantă a bisericii în care sunt înmormântate cele mai importante personalităţi din istoria comunei   a avut loc slujba de sfinţire a crucilor şi mormintelor în care odihnesc nepoata marelui patriot şi om de cultură Gheorghe Bariţiu, Maria născută Bariţiu care a fost soţia protopopului Pop Simion şi protopopul Pop Gavrilă, care a reprezentat comuna Luna şi a semnat actul Unirii Transilvaniei cu ţara  de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

Cele două cruci şi mormintele se aflau într-o avansată stare de degradare, culcate la pământ şi rupte în bucăţi,  ca urmare a zecilor de ani de neglijenţă din perioada comunistă, iar părintele paroh Iura Vasile cu sprijinul câtorva enoriaşi a făcut nobilul gest de primă restaurare, şi repunerea lor în poziţie verticală.

Plini de recunoştinţă şi de toată încărcătura emoţională a momentului, participanţii la această ceremonie am trăit un moment istoric care va fi cu siguranţă pomenit şi menţionat de urmaşi ca un gest de respect şi mare recunoştinţă pentru înaintaşii noştri, pentru trecutul lor de luptă şi străduinţă din care s-a născut, dăinuirea, progresul, libertatea şi independenţa naţiunii române în patria ei întregită.

Acest moment a fost mai apoi urmat de Cuvântul de deschidere rostit în faţa sătenilor participanţi de domnul primar Laurenţiu Tὅr, şi de salutul domnului preşedinte al Consiliului judeţean Cluj, Horia Uioreanu.

Dintre momentele deosebite consemnăm acordarea titlului de cetăţean de onoare domnului profesor universitar dr. Docent Constantin Tulai şi faptul că distincţia a venit pe căi de văzduh adusă un sol purtător al Tricolorului, care a aterizat în centrul terenului din înaltul senin al cerului de vară aduşi de bâzâitul prietenos al unui elicopter.

Nu mai puţin impresionată şi fastuoasă a fost ceremonia de premiere a familiilor de luneni care au aniversat în acest an 50 de ani de căsnicie, spectacolul artistic de dansuri şi muzică populară şi uşoară, ca şi masa comună pregătită de organizatori invitaţilor şi fiilor satului veniţi de departe, totul încheindu-se târziu în noaptea frumoasă de vară cu un superb foc de artificii.

Unul din momentele culturale prinse în program a fost lansarea numărului jubiliar 49-50 al revistei ”Gândul Anonimului” al cărui scurt cuvânt de prezentare îl redăm în cele de mai jos.

Ceea ce trebuie de asemenea subliniat, nu mai puţin important decât celelalte aspecte,  este şi orientarea spre aspectele economice spre rezultatele muncii pline de hărnicie a sătenilor, reflectate în expoziţia de animale şi în acordarea de premii celor mai reuşite exemplare şi a celor mai buni crescători. Nu am putut să nu visez la zilele copilăriei când prin anii ’60 în Luna erau trei ciurde de vaci,  stavă de cai, ciurdă de bivoliţe, turme de oi pe coastă, cel puţin un porc la fiecare casă şi multe şi variate specii de păsări de curte, găini, raţe, gâşte, curci, bibilici. Seara în drum spre casă mă întrebam: Oare va mai reveni atâta bogăţie pe aceste locuri? Când se va întâmpla aşa ceva şi cum? Va stimula oare cineva din nou preocuparea la nivel local pentru această nobilă, care poate fi şi profitabilă îndeletnicire de creştere a animalelor? Sunt întrebări care pot fi considerate retorice, dar care pot reprezenta şi frământări şi puncte de plecare în creşterea şi dezvoltarea economică a comunei noastre.

În final transmitem felicitările noastre autorităţilor locale pentru reuşita acţiunilor aşa cum am perceput-o noi şi strădaniilor depuse de domni consilieri şi de domnul primar şi sperăm că vom mai avea ocazia să participăm şi la alte astfel de momente care se pot constitui şi în momente de reflecţie pentru viitor şi de bilanţ al rezultatelor pe parcurs.

Gheorghe Indre

Lansarea numărului 51-52 la Luna

Domnule primar, stimaţi invitaţi, dragi consăteni

Revista Gândul Anonimului, cu a cărei primire regulată de două ori pe an  v-aţi obişnuit, aşa cum v-aţi obişnuit cu alte fenomene  ciclice, cum ar fi semănatul culturilor şi strângerea recoltelor, a împlinit 10 ani de apariţie neîntreruptă.

Părintele acestei publicaţii, omul din mintea căruia s-a născut această idee şi care a făcut posibilă realizarea acestui proiect incredibil, este domnul colonel în rezervă Ion Mazere, cetăţean de onoare al comunei, care la venerabila dumnealui vârstă de 89 de ani, ( în ianuarie împlineşte 90), a făcut în iunie meritoriul efort de a veni în Luna de la Bucureşti, singur,  cu trenul pentru a participa la festivitatea de premiere de la sfârşitul anului şcolar pentru a înmâna premiul revistei, elevei Ilea Diana premianta clasei a VIII-a.

De la o modestă publicaţie pe format A5 cu patru pagini obţinute prin împăturirea unei foi A4, revista se prezintă azi la numărul de dublu 49-50 cu peste 70 de pagini pe format A4 în care găsim proză, poezie, evocări istorice, opinii culturale şi de atitudine socială, dar şi un nelipsit capitol Actualitate şi trecut la Luna, revista reprezentând prin ancorarea conţinutului ei în spaţiul geografic, istoric şi social cultural al comunei, o publicaţie unică tocmai prin această nobilă statornicie.

Din anul 2006 de când colaborez constant cu dl. Colonel pentru realizarea acestui produs cultural, am izbutit să adunăm în paginile revistei scriitori afirmaţi de mare valoare, gral. Gheorghe Văduva ( 32 de cărţi publicate şi de volume de poezie), poetul şi prozatorul şi publicistul Lucian Gruia, poeta Ana Maria Garaş, poeta Victoria Milescu, scriitorul Alexandru Mihăilă, poetul George Canache, toţi membri ai Uniunii Scriitorilor cu opere importante pentru istoria literaturii române contemporane.

Am adunat şi publicat opiniile unor personalităţi ştiinţifice  de primă dimensiune cum sunt academicianul Dinu Girescu, academicianul Ioan Aurel Pop, istoricul Ioan Scurtu, cercetătorul în istorie  clujan Gelu Neamţu, profesorul universitar Nicu Vintilă din Craiova şi alţii, precum şi personalităţi ale vieţii politice, ca Mircea Druc sau Constantin Dudu Ionescu.

Avem colaboratori entuziaşti afirmaţi în domeniile lor de activitate dar şi împătimiţi ai scrisului, dintre care amintim pe Artemiu Vanca, profesorul Nicoale Dan, scriitorul şi poetul Sever Constantin Răduică din Bechet, profesorul Janet Nica şi mulţi alţii.

Revista este foarte bine primită în presa de cultură din Bucureşti ( revista fundaţiilor  editată de Fundaţia culturală Eminescu), în presa militară centrală Observatorul Militar, Frontiera, Pro Arme, Rezerva Oştirii, şi în cenaclurile literare bucureştene, Destine, Orpheum, Cercul scriitorilor ingineri din cadrul AGIR. Ne bucurăm de aprecieri, susţinere şi încurajări care ne stimulează, ne entuziasmează şi ne potenţează energiile pentru a continua acest proiect.

În final vreau  să mulţumesc tuturor acelor consăteni care preţuiesc eforturile, inclusiv cele materiale, şi strădaniile noastre, domnului primar şi autorităţilor care ne-au sprijinit din 2006 încoace, parohiei ortodoxe din Luna şi în mod deosebit părintelui paroh Vasile Iura, care ne-au încurajat şi ajutat în tot acest timp.

Vă transmit şi mulţumirile domnului colonel Mazere care nu  a putut veni acum din cauza unor sfaturi medicale primite şi aş vrea să exprim trei dorinţe şi visuri ale noastre pentru a căror împlinire credem că merită să luptăm:

Realizarea unui monument pe locul unde au fost împuşcaţi ţăranii la 12 septembrie 1848, în memoria lor şi în semn de preţuire a noastră pentru jertfa lor supremă ca un simbol al demnităţii de excepţie a oamenilor din această comună.

Reeditarea lucrării Comuna Luna istorie. Trăinicie şi adevăr pe valea Arieşului. Autor Col. Ion Mazere Luneanu, apreciată şi dorită nu numai în ţară ci şi în străinătate, solicitată şi de Biblioteca de Stat din Munchen.

Prin eforturile comune ale cetăţenilor, prin determinarea şi înţelepciunea consilierilor comunali şi prin susţinerea domnului Primar noi avem convingerea că aceste proiecte se pot realiza pe parcursul acestui mandat.

La urmă dar nu mai puţin important un mesaj pentru tinerii din comună şi pentru toată intelectualitatea satului lansăm din nou provocarea de a continua opera domnului col.(r) Ion Mazere Luneanu şi elaborarea monografiei satului pentru perioada din 1918 până în prezent neacoperită de volumul menţionat anterior.

Vă mulţumesc pentru înţelegere şi răbdare şi vă doresc lectură plăcută a acestui număr jubiliar al revistei.

Gheorghe Indre Luna 4 august 2013

Gândul Anonimului

Arhivă