Selectați pagina

Un doctorat susţinut la Paris

Un doctorat susţinut la Paris

Despre lumină în oraşul luminilor

Am vorbit mult în paginile revistei noastre despre şcoala din Luna despre dascălii şi elevii ei despre rezultatele impresionate ale procesului de educare şi formare a zeci de generaţii care au reprezentat şi reprezintă cu cinste comuna, familiile şi oamenii ei şi pe toţi cei care au contribuit la formarea lor ca oameni. Între oamenii ale căror caractere, structuri de gândire, sistem de valori şi principii au rădăcinile la Luna se numără şi inginerul Indre Traian absolvent al şcolii generale din Luna, al Liceului Industrial de la Câmpia Turzii şi ulterior al Institutului Politehnic Bucureşti. Om de o calitate aparte, harnic, modest, corect şi foarte cinstit în relaţiile cu semenii săi, inginerul Traian Indre şi-a întemeiat alături de inginera Maria Lazăr din Treznea, o frumoasă familie în care s-au născut, au crescut şi s-au format doi copii de mare valoare Raluca şi Marius care locuiesc şi trăiesc în prezent amândoi la Paris, Raluca inginer cercetător în domeniul telecomunicaţiilor iar Marius inginer specializat în informatică şi calculatoare angajat al Societăţii Naţionale de Motoare de Avion din Franţa.

În acest număr alături de succesul marcat de prezentarea uleiurilor din Luna la Sial în Paris,  tot acolo în capitala Franţei în noiembrie 2012 Raluca şi-a susţinut Teza de Doctorat, elaborată după 3 ani de muncă asiduă şi neîntreruptă marcând astfel încă o prezenţă aproape incredibilă a unei mlădiţe roditoare din Luna în Paris capitala luminii.

Dată fiind tehnicitatea şi complexitatea ştiinţifică a lucrării am rugat-o pe Raluca să ne spună câteva cuvinte despre această realizare a ei şi am obţinut următoarele informaţii:

Subiectul tezei mele a fost comutarea informaţiei la o granularitate mai mica decât cea a lungimii de unda in retele de fibra optica, in engleza „Performance analysis of subwavelength switching in opical networks”. Pe scurt, reţeaua Internet care împânzeşte planeta este formata din cabluri si echipamente elecronice care interconecteaza aceste cabluri astfel incat aproape orice loc de pe planeta sa fie conectat cu orice alt loc, de exemplu Zalau poate comunica cu Paris, New-York si Tokio si vice-versa. O mare parte a cablurilor care formeaza reteaua Internet sunt cabluri de fibra optica. In aceste cabluri, informaţia se propaga sub forma de lumina pe diferite frecvente. Una din problemele principale ale reţelelor de astăzi este ca informaţia este transmisa ca si lumina (deci in domeniul optic) dar echipamentele folosite pentru a interconecta cablurile de fibra optica sunt echipamente electronice.

Datorita acestei incompatibilităţi, la fiecare echipament electronic, semnalul transmis trebuie transformat din lumina in curent electric pentru a putea fi înţeles de către echipamentul electronic. O data ce semnalul e tratat de către echipamentul electronic, el este transformat din nou in lumina pentru a fi transmis pe un alt cablu de fibra optica. Aceasta conversie lumină-curent-lumină este foarte ineficientă, costisitoare si gurmandă in energie si ideal ar fi să putem elimina complet aceasta conversie. Acesta a fost, in linii mari scopul tezei mele de doctorat: de a găsi modalităţi de a elimina conversia lumină-curent electric-lumină la nivelul echipamentelor intermediare. În cadrul doctoratului am propus trei soluţii diferite care ar putea sa fie folosite în acest scop, fiecare dintre aceste soluţii corespunzând unui segment diferit de reţea.


Doctoratul a fost finanţat de către cel mai mare operator de telecomunicaţii din Franţa, France Telecom Orange, prin intermediul unei burse CIFRE. Pe parcursul celor trei ani de doctorat am lucrat in cadrul France Telecom Orange ca şi Inginer de cercetare. Activităţile mele s-au concentrat in principal pe subiectul tezei mele. Am publicat si am prezentat 10 articole in conferinţe si jurnale internaţionale. Conferinţele in cadrul cărora am prezentat lucrări au avut loc in diferite locaţii in Franţa dar si in Atena, San Francisco, Kyoto etc. Am participat în proiecte de cercetare la nivel european. In cadrul acestor proiecte am susţinut prezentări la Ghent, Paris şi Budapesta.

Titlul de doctor mi-a fost conferit de Telecom ParisTech, cea mai mare Grande Ecole de telecomunicaţii din Franţa. Teza mea a fost îndrumată de către Prof. Dr. Ing. Thomas Bonald de la Telecom ParisTech si de catre Dr. Ing. Sara Oueslati de la France Telecom Orange carora le sunt foarte recunoscătoare. Susţinerea tezei a avut loc pe data de 5 noiembrie 2012 in faţa unui juriu de profesori universitari veniti de la diferite universitati europene: Politecnico di Torino, Technical University of Cartagena si Telcom ParisTech. In urma sustinerii, mi s-a propus un post de Inginer cercetator permanenent in cadrul Orange Labs, divizia de cercetare a France Telecom Orange. în cadrul noului meu post voi lucra pentru analizarea si imbunatatirea calitaţii retelelor de telefonie mobila 4G.

Şi nu putem încheia menţionarea acestui eveniment onorant pentru comuna noastră fără a spune că prezentarea lucrării, redactată în limba engleză şi prezentată în limba franceză, în şedinţa publică, la care au participat plini de emoţie şi mândrie şi părinţii Ralucăi, fratele cumnata şi prieteni şi cunoscuţi ai ei, a durat 45 de minute după care doctoranda a răspuns timp de o oră şi jumătatea întrebărilor care i-au fost adresate, acest interes indicând actualitatea temei tratate şi direcţiile noi de cercetare şi rezolvare a problemelor propuse în lucrare. În susţinerea celor afirmate cităm o frază din aprecierea Comisiei de doctorat pe marginea acestei reuşite de excepţie:

Mademoiselle Raluca-Maria Indre a fait une présentation brillante, bien structuré, se focalisant à juste titre sur les résultats les plus saillants de sa thèse. (…) La thèse est une contribution majeure au problème de le commutation en sous-longueur d’onde, sujet stratégique pour les équipementiers et les opérateurs. La qualité de son travail se trouve confirmé par un nombre remarquable de publications scientifiques et des brevets, effectues dans le cadre des collaborations très diverses avec le monde académique et l’industrie. A la fin de sa présentation,

Mademoiselle Indre a su répondre avec précision, maîtrise et pédagogie aux nombreuses questions qui lui ont été posées.”

(” Domnişoara Raluca Maria –Indre a făcut o prezentare strălucitoare, bine structurată, focalizându-se motivat pe rezultatele cele mai relevante ale tezei sale.(…) Teza reprezintă o contribuţie majoră la problematica comutării în sublungimi de undă, subiect de importanţă strategică pentru producătorii de echipamente şi pentru operatorii de telecomunicaţii. Calitatea muncii sale este confirmată printr-un număr remarcabil de publicaţii ştiinţifice şi brevete de invenţie, realizate în cadrul unor colaborări diverse cu lumea ştiinţifică şi cu industrială. În finalul prezentării sale, domnişoara Indre a ştiut să răspundă cu precizie şi măiestrie pedagogică numeroaselor întrebări care i-au fost puse.)

Din partea redacţiei transmitem felicitările noastre sincere şi îi urăm sănătate şi mult succes în continuare.

A consemnat,

Gheorghe Indre

Gândul Anonimului

Arhivă