Selectați pagina

Sorin MIHĂILESCU – CONSTANTIN COCENESCU – PĂRINTELE ÎN VIAȚĂ – AL LOCOMOTIVELOR ROMÂNEȘTI

Sorin MIHĂILESCU – CONSTANTIN COCENESCU – PĂRINTELE ÎN VIAȚĂ – AL LOCOMOTIVELOR ROMÂNEȘTI

ROMÂNI CARE AU STRĂLUCIT ÎN ULTIMA SUTĂ DE ANI

CONSTANTIN COCENESCU, PĂRINTELE ÎN VIAȚĂ

AL LOCOMOTIVELOR ROMÂNEȘTI

Sorin MIHĂILESCU 

 

insigna Cocenescu

Constantin Cocenescu face parte din categoria oamenilor care, prin demnitate, autoritatea profesională și munca neobosită și-a creat drum spre prețuirea și respectul celor care l-au cunoscut.

Născut în la 10 februarie 1937 în satul Fințești din comuna Năeni, județul Buzău, astăzi, la vârsta de 83 de ani, viața sa măsoară  realizările și faptele pe care le-a acumulat de-a lungul timpului, astfel încât spunem că bogăția realizărilor sale simbolizează un trecut de prestigiu ingineresc și o experiență bogată cu realizări meritorii.

Un om care, prin contribuțiile sale, a ridicat prestigiul și performanțele echipamentului feroviar autohton și în mod deosebit al locomotivelor românești.

Este continuatorul tradiției fabricației de material rulant românesc al Uzinei Malaxa și a specialistului în domeniu, dr. ing. Henry Holban.

Constantin Cocenescu

Constantin Cocenescu

A construit mult pentru țară și a participat la licitații internaționale, câștigate cu succes, aducând un aport deosebit la valuta țării. În Egipt, la licitații a sprijinit Întreprinderea de Tractoare Brașov pe lângă exportul de locomotive, reechipări de automotoare și locomotive fabricate și de către alte societăți, cât și exportul de tancuri românești fabricate de FAUR București pentru dotarea armatei egiptene.

După absolvirea Institului Politehnic București, facultatea de Transporturi, pe 10 august 1960, a fost repartizat ca inginer la Întreprinderea ,,23 August” din București unde, alături de alți specialiști, și-a pus semnătura entuziasmului și a competenței sale în proiectarea și realizarea noilor locomotive românești. Așa s-au născut ,,Săgeata albastră” (destinată transportului de călători pe ruta București – Constanța) și alte două automotoare Diesel-hidraulice care au ajuns pe căile ferate din Bulgaria.

Plecarea la Sulzer SLM

Plecarea  la Sulzer SLM – Elveția pentru preluarea licenței de locomotive. În foto: ing. Constantin Cocenescu membru al delegației    

Performanțele sale s-au îmbunătățit continuu prin realizarea locomotivelor Diesel-hidraulice cu puteri cuprinse între 350-1250 CP. Au urmat apoi locomotivele de 700 CP pentru ecartament normal, pentru manevre ușoare care au luat calea Ungariei, Elveției, Austriei, Greciei, Egiptului etc.,  dar și realizarea de locomotive Diesel-hidraulice pentru manevre grele folosite atât în țară cât și în Bulgaria și Cehoslovacia.

La firma SLM

La firma SLM Sulzer din Elveția: colectivul care a preluat licența de locomotive. De la stânga la dreapta: ing.Hanry Holban, ing.Constantin Cocenescu, ing.Dumitrache Ion și Președintele firmei Sulzer SLM dl.Bolman

Domnul Constantin Cocenescu, ca reprezentant al României la licitația de locomotive din SUA, a încheiat primul contract de export locomotive la Compania de Transport Santa Fe, cu aprecieri pozitive ale specialiștilor de peste  ocean, ajutând la obținerea ,,clauzei națiunii celei mai favorizate”.

Legitimatie Cocenescu

Legitimația de intrare eliberată la 09.01.1971 de Combinatul Siderurgic Helwan-Egipt, unde am livrat locomotivele Diesel hidraulice de 700 CP

Destinul său profesional a cunoscut o nouă etapă ascendentă în anul 1971 în calitate de proiectant principal gradul I, când a contribuit cu succes la finalizarea unor licitații și încheierea de numeroase contracte pentru proiectare, execuție și livrare la export, dintre care menționăm: realizarea a 25 de locomotive 1100 CP pentru ecartament îngust de 760 mm, livrate pentru Căile Ferate din Bulgaria (pe ruta dintre localitatea September și granița cu Grecia, pe o distanță de 100 km cu 33 tuneluri, cu numeroase curbe foarte strânse); realizarea a 32 de locomotive de 1740 CP, ecartament 1050 mm pentru Căile Ferate din Mozambic; realizarea a 200 locomotive Diesel-hidraulice de 2400 CP, ecartament normal de 1435 mm, la care s-au executat modificări ale motorului cu injecție directă – și care se realizau până atunci sub licență Maybach -, ajungându-se în final la realizarea celei mai mari locomotive de fabricație românească după puterea instalată.

Membru de onoare Cocenescu

În anul 1987 inginerul Constantin Cocenescu s-a înscris la doctorat la Institutul Politehnic ,,Traian Vuia” Timișoara, sub îndrumarea eminentului ,,Profesor Emerit” Ioan Zăgănescu, cu tema ,,SUSPENSIA PNEUMATICĂ PE VEHICULE FEROVIARE”. A susținut cele 4 referate dar, din păcate, prin moartea profesorului Zăgănescu nu a mai susținut examenul final. În perioada următoare se va definitiva doctoratul.

 

 

 

Prima locomotiva de 250 CP

Prima locomotivă de 250 CP pentru Fabrica de zahăr din   Comombo-Egipt, înainte de expediere, în FAUR cu directorul general al Sugar Company – Saad Esmat

 

Discutie

Discuție cu directorul general al atelierului de reparații automotoare din Cairo –ing.Abdin

 

Automotor GANZ-MAVAG

Automotor GANZ-MAVAG reechipat cu subansamble românești în Egipt

 

Directori

Directori

Directorii Dumitru Constantin, Paul Blaier și ing.Constantin Cocenescu în vizită în Egipt, privind analiza derulării contractelor de reechipări și livrări  de locomotive

În perioada 1975 – 1991 a lucrat la FAUR București unde a obținut numeroase realizări: coordonarea întocmirii proiectului, a execuției prototipului și a punerii în funcțiune a utilajului de curățire a estacadei de cărbune la termocentralele Turceni; activități de urmărire, proiectare, execuție și probe la locomotivele DLH 2400 CP pentru Republica Democrată Germană., LDH 1250 CP pentru Bulgaria, LDH 1250 CP pentru China, reparații și modernizări cu implementări de echipamente românești la numeroase motoare și instalații, activități de service pentru locomotivele livrate în Egipt etc. Totodată a desfășurat activități de cercetare privind dezvoltarea materialului rulant, optimizarea suspensiei vehiculelor moderne de cale ferată, studiul calității de mers în aliniament și în curbe a unui vehicul feroviar cu suspensie pneumatică, adaptarea locomotivelor Diesel-hidraulice la funcționarea în sistem dual (gaz metan – motorină), fiind prima realizare din lume în acest domeniu, funcționarea generatorului sincron trifazat pentru locomotivele Diesel, și prin participarea sa la programului dieselizarea transportului feroviar, în prima grupă de specialiști români.

Urmare a prestigiului acumulat și datorită creșterii exportului de locomotive Diesel din gama 100 – 2400 CP, a creat premiza organizării de sesiuni de comunicări tehnico-științifice cu tema ,,Realizări și preocupări în dezvoltarea materialului rulant”, dintre care se remarcă Prima sesiune organizată la Clubul Uzinei FAUR în perioada 5-7 noiembrie 1987, la care au participat specialiști în domeniu din țară din institutele politehnice, institutele de proiectări și uzinele producătoare. În urma succesului obținut de prima sesiune s-a organizat a Doua sesiune, la Poiana Brașov, în perioada 10-14 octombrie 1989, cu o largă participare internațională.

Inginerul Constantin Cocenescu a participat în calitate de specialist la soluțiile tehnice privind fabricația de locomotive la Întreprinderea ,,Electroputere” Craiova și motoare termice la U.C.M. Reșița. Și după 1990, domnul inginer Constantin Cocenescu a participat activ la dezvoltarea materialului rulant românesc.

Este un bun român, participând la realizarea monumentelor importante din România din ultimii 20 de ani, dintre care se remarcă statuia ecvestră a regelui Carol I, autor Florin Codre, amplasată în Piața Revoluției din București, a cărei dezvelire a avut loc pe 6 decembrie 2010, în prezența Principesei Margareta și a Principelui Radu.

Statuia regelui Carol

Statuia Regelui Carol I – București
Sculptor Florin Codre
Realizat de firma R.E.C. București

 

Statuia regelui Carol

Statuia regelui Carol

Datorită acestor realizări, inginerului Constantin Cocenescu i s-a conferit diploma de DOCTOR HONORIS CAUSA de către ACADEMIA DACOROMÂNĂ, la 25 aprilie 2013

Diploma honoris causa - Constantin Cocenescu

Diploma de DOCTOR HONORIS CAUSA – Constantin Cocenescu

IATĂ CUM O VIAȚĂ NU SE MĂSOARĂ PRIN ANI,

CI PRIN FAPTELE ANILOR !

 

ing.Sorin Mihăilescu

Vicepreședinte al Fundației Naționale ,,Niște țărani”

Fondator al Grupului Contrast

Gândul Anonimului

Arhivă