Selectați pagina

Societatea Inginerilor Energeticieni din România S.I.E.R.- 20 de ani de activitate 1990-2010

Societatea Inginerilor Energeticieni din România S.I.E.R.- 20 de ani de activitate 1990-2010

Am primit zilele trecute din partea unuia dintre autori, domnul prof. dr. ing. Victor Vaida o carte document, a cărei răsfoire mi-a produs o emoţie profundă, deoarece conţine în ea o mărturie despre înfiinţarea în martie 1990 a Societăţii Inginerilor Energeticieni din România (SIER) proces în care la acea vreme m-am implicat sufleteşte, angajând tot entuziasmul de care dispuneam. Cartea despre care vorbesc „Societatea Inginerilor Energeticieni din România S.I.E.R.- 20 de ani de activitate 1990-2010”, autori Fănică Vatră şi Victor Vaida, Editura SIER Bucureşti 2010, este o carte document, o mărturie susţinută de documente care reflectă evoluţia şi creşterea acestei asociaţii ca parte reprezentativă a societăţii civile româneşti. SIER s-a afirmat în toţi aceşti ani ca o prezenţă activă pe teritoriul de existenţă al energeticii într-o perioadă de schimbări profunde, de restructurări şi regândiri ale modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor din sector. Aşa cum rezultă cu claritate din paginile cărţii SIER a evoluat ca un organism viu, şi-a adaptat modul de lucru, componenţa, preocupările şi legăturile, evoluţiei mediului de afaceri din energie, a reuşit să îşi dovedească utilitatea şi posibilităţile prin încheierea unui mare număr de contracte prin care membri individuali şi organizaţia în sine au contribuit la soluţionarea unor probleme precis definite din mulţimea de provocări cu care s-a confruntat energetica ultimilor ani. Organizarea periodică a Conferinţei Naţionale de Energie şi a unor simpozioane cu teme de strictă actualitate şi utilitatea practică cum sunt Simpozionul de Siguranţă în energetică şi Simpozionul de informatizare a industriei energetice, precum şi colaborarea cu alte asociaţii din ţară şi din străinătate, sunt fapte prezentate elocvent în conţinutul cărţii, ca dovezi ale constanţei prezenţei SIER în societatea civilă.
Felicităm autorii pentru iniţiativa realizării acestei lucrări valoroase şi necesare, pentru contribuţia şi efortul lor personal de a susţine creşterea şi dezvoltarea organizaţiei şi urăm SIER ani mulţi cu realizări şi împliniri tot mai notabile spre binele economiei şi societăţii româneşti.

dr. ing. Gheorghe INDRE

Gândul Anonimului

Arhivă