Selectați pagina

Scurt istoric – GA nr 39-40

Scurt istoric – GA nr 39-40

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul VIII de existenţă şi să sperăm cu ajutorul Celui de sus şi al celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. Prin urmare, intraţi în acest an, al optulea, se impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a
mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt. La o privire generală, ne apare adevăr indubitabil că publicaţia „Gândul Anonimului” în acest răstimp, cum necum a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi, dar care ţintesc
consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o activitate stăruitoare şi dezinteresată.
Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică. În continuare redăm sumarul bilanţ fie şi sub formă
de inventar a celor publicate până acum, lăsând aprecierile pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum urmează:

1) Publicaţia „Gândul Anonimului” a ajuns la nr. 39-40, cu un tiraj ultim de 400 exemplare şi un număr variabil de pagini. În conţinutul acestora s-a publicat proză scurtă şi poezie. Costurile, de la nr. 1-24 au fost suportate exclusiv de membrii fondatori, în continuare şi de dr. ing. Gheorghe Indre. Pentru aceste două numere beneficiem şi de sprijinul sponsorului nostru
societatea ENERGOBIT SRL căreia îi mulţumim.

2) SALA COLOANELOR – ANTOLOGIE de proză scurtă şi poezie, 3 volume cu acelaşi titlu, editate succesiv în anii 2004, 2005 şi 2007 (250 exemplare, fiecare cu peste 120 pagini. În Cuprinsul acestora, o selecţie din articolele trecute prin purgatoriul publicaţiei Gândul Anonimului, corectate şi adăogite alături de altele inedite, Editura BREN Bucureşti. Costurile suportate de membrii fondatori. Distribuite gratuit.

Gândul Anonimului

Arhivă