Selectați pagina

POEZII

POEZII
Din volumul ÎnALT tărâm
Editura Vinea 2009

* * *

…o petală
plutind –
Luna.

Teoria Universului

Pe lespezi de marmoră,
O minge de pingpong-
Luna.

Frag

Tăcerea-cuvânt izbăvit.

Singurătate

De veţi fugi,
vă voi urma!

Sepia

După un secol
plictisit,
generalul din fotografie
scoase pistolul
şi trase!

Semn de lacrimă

Ochii tăi,
cea mai întinsă câmpie
legănau stelele.
Dar de unde
Aceste drumuri de sare?

Far

La ţărmul versului,
aşteptând imaginea.

Scrisoare

Era un singur copac,
ca o plută pe dealuri …
O, dragul copac,
clipind l-am tăiat!
O, dragul copac,
posibil reper
pentru gloanţe şi tunuri!

Caporal(r) George Canache
Comandant pluton cercetare
Bateria aruncătoare de mine

Aprecieri ale poeziei lui George Canache

”Fragmente”
… Prin Ggeorge Canache se vede ceva din spiritul haiku-ului. Prin spiritul haiku-ului se vede ceva din taina luminii. Prin lumină nu se mai vede absolut nimic. Să fie vorba de şarpele UROBOROS, cel care se hrănea mâncându-şi propia-şi coadă? Noi zicem că da.
Nichita Stănescu LUCEAFĂRUL,
4 septembrie 1982

… Predilecţia tânărului poet George Canache pentru compuneri lirice foarte  scurte, rezumate adesea doar la câteva versuri, , este rară şi surprinde, ceea ce s-a şi întâmplat atunci când el şi-a citit producţiile în cenaclul ”Junimea”al Facultăţii de limba şi literatura română.
Ovid S. Crohmălniceanu SLAST,
3 septembrie 1988

…Un fapt de excepţie vine să ne bucure puternic inima şi sufletul: în  SUA-California editura BERO publică în limba esperanto o culegere din  lucrările a patru tineri poeţi români. Cartea ce înmănunchează pe autorii George Canache, Gabriel Cojocaru, Gim Laurian şi Ion Moţu – primii doi bucureşteni ceilalţi din Cluj – a stârnit un remarcabil interes, în prezent fiind
deja epuizată în SUA. Şi difuzată în peste 100 de ţări.
Victor Constantinescu LIBERTATEA
7 decembrie 1990

…Poetul ştie că poezia nu foloseşte la nimic altceva decât la regăsirea (inventarea, suportarea, acceptarea) unui eu care, întâmplător dar decisiv, poate să fie singurul adevărat. Acest „debut” George Canache, reuneşte poeme constituite din puţine cuvinte – sugestive a căror forţă de seducţie e tocmai promisiunea unui eu adevărat….
Constantin Dumitru TOP BUSINESS ONLINE,
Anul 2009 nr. 750/29
ianuarie-04 Februarie 2009

Gândul Anonimului

Arhivă