Selectați pagina

MONUMENTUL ARTIȘTILOR MUZICII ROMÂNEȘTI

Începând cu 1 iulie 2019 orașul București s-a
îmbogățit cu încă un monument reprezentativ
pentru cultura și istoria poporului român. Este vorba de
MONUMENTUL ARTIȘTILOR MUZICII ROMÂNEȘTI,
amplasat pe Bulevardul Iuliu Maniu, nu departe de Palatul
Cotroceni și statuia Leul –
simboluri definitorii ale capitalei
României.
Ideea realizării acestui
proiect, ca și realizarea în
sine se datorează inițiativei
Institutuțiilor de Cultură din
Armata României: Inspectoratul
General al Muzicilor Militare,
Studoiul de Arte Plastice
al Armatei, Cercul Militar
Național, Editura Militară,
Biblioteca Militară Națională,
Ansamblul Artistic al Armatei,
Trustul de Presă al M.Ap.N. și
Muzeul Militar Național.
Misiunea de bază a
Armatei Române, rațiunea ei de
a fi ca instituție fundamentală
a României este apărarea
teritoriului național și a ființei
naționale a poporului român.
Realizarea acestui
important monument se
circumscrie perfect acestei
nobile misiuni, vine să
cinstească activitatea creatoare
a poporului român în
teritoriul artei muzicale, privită
în devenirea ei peste timp și în
toată complexitatea conținutului
pe care îl subsumează arta
muzicală.
Muzica, domeniu sacru al exprimării emoțiilor,
trăirilor și mesajelor, utilizează în construcția creațiilor
sale sunetul ca mijloc de comunicare universal, specific
sensibilității umane de pretutindeni, capabil să apropie
ființa umană de divinitate prin forța sa de abstractizare și de
pătrundere și cuprindere a sufletului omensc.
Arta muzicală acoperă un teritoriu de foarte mare
diversitate: muzica instrumentală, cu toate genurile ei,
muzica vocală în care instrumentul este vocea cu care
creatorul l-a înzestrat pe om, precum și combinații ale
acestora de mare varietate și forță de expresie. În aceste
condiții, realizarea unui monument care să reprezinte
artiștii muzicii românești a fost o mare provocare, așa
cum o mărturisește maestrul Valentin Tănase în cartea
de prezentare a acestui grandios și îndrăneț proiect,
MONUMENTUL ARTIȘTILOR MUZICII ROMÂNEȘTI,
Editura Militară, 2019.

Cartea
este ea însăși un document
tulburător care prezintă, în
capitolul MONUMENT DE
LEGENDĂ, considerații despre
muzică și apariția ei în istoria
omenirii precum și o istorie a
evoluției muzicii pe teritoriul
țării noastre din antichitate până
în zilele noastre. Cartea conține
și capitolele Scurtă istorie a
Muzicilor Militare românești,
Epilog, Monumentul Artiștilor
Muzicii Românești ( date
tehnice) precum și capitolul
Nașterea unui Monument, în care
sunt descrise etapele procesului
de realizare, de la Lansarea
ideii până la Ridicare pe soclu
și Așezarea Hrisovului, bogat
ilustrate cu fotografii și imagini.


Un alt capitol
consemnează Opinii de artiști,
dar valoarea de document este
sușinută în final de lista numelor
de artiști ai muzicii românești
prezentată în ordine cronologică
a anilor dispariției. Este o
listă completă, care cuprinde
întreaga gamă de artiști care au
contribuit la arta muzicală și la
realizarea spectacolului muzical:
compozitori, interpreți, regizori, scenariști, textieri din
toate genurile muzicale. Sunt prezentate în același mod și
Personalitățile Muzicii Militare.
Toate aceste nume sunt înscrise pe plăcile de
marmură din ansamblul monumental constituit din soclu
pe care este ridicat Monumentul sub forma unui simbol
universal: Cheia sol și plăcile de marmura pe care sunt
înscrise numele artiștilor.
Invităm pe toți cititorii noștri să își înzestreze
bibliotecile personale cu cartea de prezentare și să viziteze
acest monument mărturie a puterii de creație a poporului
român pe tărâmul artei muzicale. (Gheorghe INDRE)

Gândul Anonimului

Arhivă