Selectați pagina

Mariana Mion Pop, un om de succes

În Luna, Pusta, este o piaţetă plasată la intersecţia mai multor uliţe, un drum larg  de pământ ce vine dinspre Vale traversează  Drumul Ţării, pietruit după război prin ani 60 asfaltat,   astăzi drumul european E15, care leagă oraşele transilvane Tîrgu Mureş-Luduş-Câmpia Turzii- Turda-Cluj Napoca şi după circa 100 m intră în Pustă, apoi mai sunt două uliţe înguste cândva denumite Şucatăre ce ies lateral  din pustă unul spre stînga şi altul spre dreapta, primul drum mai larg menţionat, un ax est-vest, continuându-şi printre ele parcursul spre lunca Arieşului, pe marginea acestui drum pe partea stângă  a lui era cândva amplasată şi funcţiona moara de apă a cărei clădire mai există şi azi.  De formă aproape circulară Pusta oferă un spaţiu generos spaţiu de adunare, bun pentru organizat târguri, în orice caz gândit de cei care au decis păstrarea lui peste veacuri, ca un loc de utilitate publică, destinat sătenilor pentru zilele de sărbătoare şi pentru după amiezele de duminică de peste an. În sat mai existau asemenea intersecţii de drumuri care puneau la dispoziţia locuitorilor spaţii libere, adevăraţi plămâni prin care arhitectura satului respiră un aer de eleganţă şi confort,  dar niciuna din aceste pieţişoare nu avea mărimea şi importanţa pe care o avea Pusta. Pe marginea drumului principal ce venea dinspre Vale pe partea stânga era Crâşma lui Sabin unde bărbaţii îşi stingeau setea cu câte o bere, o ţuică sau un pahar de vin.

De-a lungul existenţei satului Pusta a fost locul în care se organiza în fiecare duminică Jocul dansul în care se adunau flăcăii şi fetele din sat etalându-şi hainele de sărbătoare construite din dominaţia albului imaculat al ţesăturilor de in şi cânepă din care erau croite cămăşile cusute de femeile şi fetele din sat, cu mare talent, multă  imaginaţie şi   ştiinţă la alegea şi îmbinarea culorilor, cu motive florale şi cu dantelării de figuri geometrice multicolore savant desenate pe mâneci şi pe piept, de albul postavului din care erau făcuţi cioarecii, de negrul păsturilor cusute şi ele cu meşteşug şi multă strădanie creatoare.  Aici în timpul horelor desfăşurate pe muzica ceteraşilor, a clarinetitului, a  şi acordionistului şi a tobei mari ce dădea ritmul se înfiripau poveşti de dragoste se trăiau pasiuni şi vise, se plămădeau nucleele viitoarelor familii.

În anii 60 gospodăriile din Pustă aveau grădini generoase, iar casele vechi cu arhitectura tradiţională, deşi unele încă trainice şi frumoase, au dispărut una câte una fiind înlocuite de case mari pe fundaţii înalte de beton, cu pivniţe, având aproape fiecare două camere la drum  cu ferestre mari în trei foi,  de regulă de formă pătrată şi cu acoperişul în patru ape, construit cu scaun de sprijin în pod şi având deasupra mânzatul un acoperiş de vărf, ca o căciulă cochetă pusă pe creştet, snopii de paie de pe acoperişurile de altădată fiind înlocuiţi cu ţiglă roşie, în mai puţin de 10 ani după colectivizare înfăţişarea satului s-a schimbat total, totul era nou şi construit durabil să poată deservi mai multe generaţii.

Acolo pe latura din spre sud a Pustei locuia familia Blidar, aveau în construcţie  o casă mare pentru acea vreme, de genul celor descrise anterior  plasată într-o curte generoasă şi având la drum un gard solid şi elegant din scândură geluită. În primăvara anului 1961, însoţindu-l pe tata care lucra ca dulgher la acoperişul acelei case am cunoscut o fată blondă şi plină de viaţă, Mariana, nepoata familiei Blidar al cărei tată maistrul Pop era şeful tatălui meu pe şantier. Mariana era în primii ani de şcoală colegă  cu mine la Luna,  învăţam în clase paralele ea în A la domna învăţătoare Valeria Mureşan iar eu în B la învăţătoarea venită din regat  Saltiria Gheorghe. În acea zi de primăvară ne-am alergat ziua întreagă prin curte, a fost una din acele binecuvântate zile de copilărie de care mai târziu când îţi aduci aminte, fiinţa întreagă se umple de o lumină dătătoare de optimism, toate tristeţile şi greutăţile vieţii devin mai suportabile, se estompează, iar bucuria de a trăi renaşte sau se revigorează într-o binefăcătoare tresărire a sufletului, venită de foarte departe din lumea fără de griji a celor mai frumoşi şi promiţători ani ai vieţii.

În copilărie nu am mai avut un alt moment în care să ne întâlnim, imediat după clasa a IV-a Mariana a plecat cu părinţii la Turda, unde a urmat clasele V-VIII  după care a urmat cursurile Liceului Mihai Viteazul din Turda.

Iată de ce în urmă cu câteva săptămâni când,  proaspăt întors acasă după o vizită la casa de la ţară de la Tătărani, pe mirifica  Vale a Dâmboviţei, am primit un telefon surpriză  de la Luna din partea unui om drag, domana învăţătoare Valeria Mureşan, am rămas tulburat de informaţiile pe care mi le dădea despre o scrisoare emoţionantă primită din partea doamnei Mariana Mion Pop, fostă elevă la Luna, care îi mulţumea pentru eforturile făcute şi pentru darurile de cunoaştere primte de la dumneaei, povestindu-i despre succesele dobândite în carieră, despre realizările ei pe plan profesional, pe plan familial şi social.

Întâlnirea cu Mariana Mion Pop mi-a confirmat corectitudinea informaţiilor primite de la Luna din partea doamnei Mureşan. Am întâlnit un om de succes, o femeie plină de farmec, care a răzbit prin încercările vieţii şi s-a construit şi afirmat ca un om de valoare. Un intelectual harnic, înzestrat, devotat muncii de dascăl, capabil să convingă şi să obţină rezultate foarte bune în pregătirea tinerilor şi a cadrelor didactice, să îşi valorifice experienţa dobândită în conţinutul cărţilor pe care le-a publicat. Din parcursul profesional descris în Curricullum Vitae se observă preocuparea permanentă pentru instruire şi perfecţionare, pentru lărgirea orizontului propriu de cunoaştere şi a capabilităţilor şi posibilităţilor proprii de  acţiune şi afirmare în plan social.

Din punctul de vedere al educaţiei şi instruirii trebuie să menţionăm rezumativ  următorul parcurs:

După absolvirea liceului Mihai Viteazul din Turda în 1973, a urmat cursurile Universităţii din Padova Italia, Facultatea de Litere şi Filosofie (UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – ITALIA -FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA) în perioada 1978-1982, obţinând calificare în Limbi  şi literatură  străine moderne (LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE), mai târziu în perioada 2008-2011 a urmat cursuri  în Bucureşti la UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR, FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE – BUCUREȘTI şi în paralel frecventa cursurile de PEDAGOGIE, terminând ca LICENŢIAT ÎN FILOLOGIE, LIMBA I LITERATURA FRANCEZĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ, între 2011-2013 şi PEDAGOGIE pentru ciclul obligatoriu de învăţământ; a urmat cursuri de masterat la Universitatea din Bucureşti, Ştiinţele Educaţiei obţinând titlul de master pentru MASTERAT DIDACTIC –STRATEGII INOVATIVE DE ÎNVĂȚARE, iar din 2013 este  doctorand  al  prof. univ. dr. Romiţã Iucu – prorectorul Universităţii Bucureşti la Universitatea din Bucureşti.

În toată această perioada efortul de instruire şi perfecţionare a fost neîntrupt şi s-a concretizat în parcurgerea unor programe de perfecţionare la CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI DIN BUCUREŞTI şi CENTRUL DE STRATEGII APLICATE DIN BUCUREȘTI – STRATEGII APLICATE, pentru domeniile  PSIHOLOGIA MANAGERIALĂ ȘI BRANDING CORPORATIST şi INTELLIGENCE ȘI  SECURITY CORPORATIST.

Din punctul de vedere al activităţii profesionale,  după ce a lucrat ca dascăl într-un liceu particular din Veneţia, unde s-a făcut repede remarctă prin rezultatele obţinute în munca cu tinerilor, unde s-a bucurat de apreciere şi preţuire, Maria MIon Pop şi-a deschis propria ei şcoală particulară reuşind prin eforturile personale să îşi asigure independenţa în plan material şi să contribuie substanţial la prosperitatea materială a familiei ei, la asigurarea resurselor necesare pentru creşterea şi educarea copiilor şi pentru construirea unei case confortabile pentru nevoile unei vieţi de familie onorabilă şi fericită, la standardele şi exigenţele societăţii italiene.

Un om de mare curaj, Mariana a emigrat în Italia, într-o perioadă în care un asemenea parcurs era  aprope total interzis şi imposibil de realizat,  în anii 70 la scurt timp după absolvirea cursurilor liceale, unde şi-a întemeiat şi o căsnicie  şi o famile reuşite, în care s-au născut şi sau format ca oameni de succes, oameni valoroşi pentru societate cele două fete ale ei, Ofelia şi Claudia. Soţul industriaş proprietar al unei fabrici de mecanică de matriţe, care era de fapt o afacere de familie, afacere profitabilă care putea să asigure un trai îmbelşugat  dar Mariana aşa cum am spus a refuzat soluţia unui trai comod de soţie întreţinută şi şi-a organizat întreaga viaţă ca un om activ, mereu în căutare de progrese şi ţinte noi ce meritau atinse. Din nefericire soţul ei s-a stins în puterea vârstei iar în prezent înfruntă singură obstacolele şi problemele ce trebuie depăşite şi soluţionate în parcursul vieţii.

În prezent Mariana Pop este Preşedinte-fondator al Centrului de performaţă educaţională Fibonnaci, Organizaţie Neguvernamentală înfiinţată în anul 2010, care are sediul în Bucureşti pe strada Smârdan la nr. 18.

Om activ cu mare putere de muncă şi dedicat profesiei de educator şi dascăl, Mariana Mion Pop, se legitimează cu o impresionantă carte de vizită şi  s-a impus ca un autor de cărţi, articole şi invenţii recunoscute care concretizează o bogată şi fructuoasă activiate ştiinţifică şi pedagogogică, cu mare valoare educaţională şi pedagogic dintre  care menţionăm:

Cărţi (autor unic) în edituri recunoscute CNCSIS:

1. Mariana Mion Pop (2008), Etichetă şi protocol, Bucureşti: EdituraUniversitară, ISBN 978-973-749-439-9

2.Mariana Mion Pop (2012), Lilluminismo cartesiano nel XXI secolo da Cartesio a Zichichi. Tra Cartesianismo e l’Elettrodinamica Quantistica, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-647-412-2

3.Mariana Mion Pop (2012), Le siècle des lumierères et le cartesianisme au XXI-le siècle de Descartes à Zichichi, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-647-386-6

4.Mariana Mion Pop (2012), Etichetă şi protocol, Bucureşti: Editura Neverland, ISBN 978-606-8390-13-0

5.Mariana Mion Pop (2012), cum alegem meditatorul?, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-647-452-8

  1. Mariana Mion Pop (2013), MANUALUL ŞCOLAR, REPERE DE METODOLOGIE ŞI COMPETENŢĂ EVALUATIVĂ –   Învăţământ primar-  Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-647-452-8

Cărţi (în colaborare) publicate în edituri:

  1. Mihaela Mureşan, mariana Mion Pop, (2012), Metaevaluarea şi evaluarea în procesul de selecţie a manualelor şcolare,Bucureşti, Editura ProUniversitaria ISBN 978-606-647-541-9
  2. Maria Condor, Mariana Mion Pop, (2011), Curs de pedagogie şi psihologia educaţiei, Bucureşti, Editura ProUniversitaria, ISBN 978-973-129-451-3

Lucrări prezentate la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi seminarii

Academia Română – ICCV – Bucureşti

1.       Mentorul, noul „pedagog de şcoală nouă” la  Conferinţa “România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii , încotro? “ 12-13 februarie 2010, Bucureşti

  1. 2. Infinita criza a educaţiei” la Conferinţa Naţională „Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa provocărilor crizei”, 23-24 septembrie 2011, ICCV, Bucureşti

Inspectoratul şcolar din Rovigno, Croaţia

  1. 1. Câteva metode noi de elaborare a algebrei. Formator pentru cadrele didactice de matematica. Seminare organizate de Primăria şi Inspectoratul şcolar din Rovigno, Croaţia (1990-1991)

Remarcabilă este şi activitatea sa de promotor al experimentelor, creativităţii  şi inovaţiei în domeniul educaţiei concretizată în brevete recunoscute de  ORDA şi brevete de invenţii recunoscute de OSIM, precum şi proiecte pilot realizate ca rezultat al activităţilor de cercetare dintre care menţionăm:

Brevete ORDA

1. ORDA, (2011, nr. 15261), Enciclopedia Mondială a Cadrelor Didactice

2. ORDA, (2010, nr. 11827), CloFy –Metodă de performanţã educaţională

3. ORDA, (2010, nr. 14919), Cursuri FibonacciCloFy intelligence

4. ORDA, (2010, nr. 15028), Mulţumesc, maestre

Brevete OSIM

1. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, (2005), Certificat de înregistrare nr. 014492 Bucureşti, autor Maria Mion Pop

2. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, (2004), Certificat de înregistrare nr. 014447 Bucureşti, autor Maria Mion Pop

3. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, (2003), Certificat de înregistrare nr. 012038 Bucureşti, autor Maria Mion

Proiecte Pilot

1. Liceul  Dante Alighieri, Bucureşti, clasa a II- Evaluarea manualelor şcolare, (2013) semestrul II

2. Liceul  Dante Alighieri, Bucureşti, clasa a IX-X Evaluarea manualelor şcolare, (2012) semestrul II

3. Liceul  Dante Alighieri, Bucureşti clasele IX-XII Citirea şi stocarea informaţiei inteligente (2012-2013) semestrul I

  1. Liceul teoretic cu clasele  I-XII„ALEXANDRU ROSETTI” Comuna Vidra jud. Ilfov, clasele IX-XII, Citirea şi stocarea informaţiei inteligente(2010-2011) semestrul II
  2. Școala generală nr. 98 Avram Iancu, Bucureşti, clasa a IV,  Citirea şi stocarea informaţiei inteligente (2010-2011) semestrul II

6.   Șcuola Media Statale, Scaltenigo, Mirano, Venezia, Italia, (Classe 3^ media, professoressa Rosa D’Oro),  Corso propedeutico di insegnamento dell’algebra, (1989) semestrul I

7.    Skolski centar za usmajeremo obrazovanje – Rovij- Croaţia, (1991, seminare), Câteva metode noi de elaborare a algebrei.

8.  Profesor la    Istituto “G. Parini”,  Mestre, Venezia, Italia;; Corso di matematica, classe IX-XIII. (1983 – 1990)

O felicităm pe Mariana Mion Pop pentru acest parcurs început în Pusta din Luna şi  ne bucurăm pentru  faptul că lista modelelor umane de luneni performanţi prezentate în paginile revistei se îmbogăţeşte cu un nou exemplu demn de admirat şi de urmat pentru generaţiile prezente şi viitoare.

Gheorghe Indre decembrie 2013Gândul Anonimului

Arhivă