Selectați pagina

Lucian Gruia – Anotimpurile lirice

Lucian Gruia – Anotimpurile lirice

ANOTIMPURILE LIRICE

Lucian GRUIA

 

 ANOTIMPURI

 

Poate că primăvara asta nu e

decât umbra degetelor tale căzute într-adins

peste pleoapele mele deschise.

 

Poate că toamna asta nu e

decât umbra degetelor tale căzută întâmplător

peste pleoapele mele închise.

 

 

PRIMĂVARA

 

Cu pluguri de piatră morţii

Ară pământul pe dinăuntru.

Clepsidrele orbitelor goale

Deşiră mărgelele timpului.

 

Lăstunii ploii bat cu aripile

În acoperişul câmpiei;

Porţile humei se deschid.

 

Sânii brazdelor, coapsele apei

Dansează înfrăţite cu vântul,

Săgeţi înflorite aruncă

Alunii spre lună,

Dealurile, trezite în martie,

Ţipă de foame solară.

 

 

DE CE NU AM FOST PASĂRE

 

Septembrie sărută copacii,

Rece, fără dragoste.

Plouă, răsar din ceaţă,

Prelungi, încordate, colinele.

 

E frig şi aş vrea să plec

Din acest ţinut în care am fost

Rând pe rând de toate:

Peşte  captiv în juvelnicele pescarilor,

Bou înjugat la plug,

Desţelenind ogoarele viitorului,

Cameleon camuflat în steagul însângerat.

 

Septembrie s-a sfîrşit

Sumbru, îngândurat şi pleacă,

Mă va lua împreună cu el

Din acest ţinut în care

Am fost rând pe rând de toate

 

Numai pasăre nu am fost niciodată.

De ce nu am fost pasăre?

 

 

CASCADA TOAMNEI

 

Ţipătul pescăruţilor

Sparge rotula mării

În valuri fosforescente –

Trunchiuri fluide

Rostogolite departe.

 

Mâini ofilite

Împletesc surâsul tristeții

Cu zborul cocorilor.

Un lied subpământean

Curge în venele pietrelor –

Cascada toamnei.

 

 

JOCUL ZĂPEZII

 

Jocul zăpezii coboară din cer:

Fulgi, muzică, sfere;

Minuni albastre de lumină

Alunecă-n tăcere.

 

Tiptil, tipti, inocent,

Chipul tău rătăcitor prin sânge,

Crin al deşertului, fluture absent,

Obosit de plutire, plânge.

 

 

DORUL ZPĂPEZII

 

Te caut pulsând în tristeţe

Sanie frântă, iarnă uitată,

Doliu pe dor; lumina-ngheţată

Aşterne tăceri în pieţe.

 

Sanie veche, umbra ta gravă,

Copilul din mine o poartă

Şi astăzi în suflet – sare pe rană

Sanie-n cer, pe nori de zăpadă.

 

 

BALADA IERNII ABSOLUTE

 

Iubito, în noaptea asta facem de mâncare,

Sunt gaze multe, nu-i aşa de frig;

Între calorifer şi noi e-un pod

De gheaţă, de pe care strig:

 

Mai pune-ţi pijamaua şi capotul,

Cel gros, de lână, cel cu trandafiri

Culeşi din parcul public, într-o noapte

De vară caldă, fără de priviri

 

Absurde, nesătule, ofticoase,

De moralişti îmbătrâniţi şi ramoliţi;

Noi ne plimbam superbi în bluze roase

De-mbrăţişări profunde şi îndrăgostiţi.

 

Ai grijă că se arde prăjitura

Şi alte nuci, cacao, unt, nu mai avem

Şi e păcat de toată tevatura,

Mai toarnă vin în cană şi să bem!

 

Apoi să ne culcăm în carapacea

Condiţiei de om afurisit,

Acoperiţi cu plăpumi, hanorace,

Noroc şi la mai mare dârdâit!

 

Iubit-o, în noaptea asta facem de mâncare,

Sunt gaze multe, nu-i aşa de frig;

Între calorifer şi noi e-un pod

De gheaţă, de pe care strig!

 

  Lucian Gruia

 

Lucian Gruia

Lucian Gruia

 

CURRICULUM VITAE

Date biobibliografice

Numele şi prenumele: Gruia Lucian

Data şi locul naşterii: 1 iulie 1950 în municipiul Dej, judeţul Cluj.

Absolvent al Facultăţii de electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara, în anul 1974.

Din 1978 şi până în mai 2005 a lucrat ca inginer la S.N.P. PETROM S.A. – Grupa cercetare Bucureşti, iar din mai 2005 la  O.M.V. Group – PETROM –  E&P Ploieşti. Din 1 iulie 2008, pensionar.

Colaborator cu versuri, proză, eseuri, recenzii la revistele: Luceafărul de dimineaţă, Contemporanul, Viaţa Românească, Poesis, Hyperion, Familia, Cronica, Poezia, Scrisul Românesc, Steaua, Litere, Oglinda literară, Origini, Portal-Măistra, Vama literară, Confesiuni literare, Brâncuşi,  Revista Nouă, Feed Back, Meandre, Amfitrion, Climate literare,  Nord Literar, Nova Provincia Corvina, Almanahul Vânătorul şi Pescarul Român etc.

Membru al Uniunii Scriitorilor – secţia proză, din anul 2002.

Redactor la revistele: Portal-Măiastra (Târgu-Jiu), Vama literară (Bucureşti).

Debut:

 1. Constanţa Buzea – prezentare la rubrica PRIMELE (rev. „Amfiteatru” nr. 5/1975);
 2. Cezar Ivănescu – prezentare la rubrica NUMELE POETULUI (rev. „Luceafărul” din 18.XII.1982);

Cărţi publicate:

Volume individuale.

 1. Viaţă de garsonieră (versuri), Ed. L’etoile d’argent, Namur, Belgia, 1993.
 2. Culorile neliniştii (proză scurtă), Ed. Eminescu, Bucureşti, 1997.
 3. Universul formelor lui Brâncuşi, Ed. Fundaţiei C. Brâncuşi, Târgu Jiu, 2001.
 4. Brâncuşi – repere şi interferenţe, Ed. Romania Press, Bucureşti, 2001.
 5. Ringul de box (versuri), Ed. Double P Press Production, Baia Mare, 2004.
 6. Momentul revelaţiei în Templul brâncuşian al eliberării (de ar fi fost să fie…), Ed. Double P Press Production, Baia Mare, 2004 (ediţie trilingvă română, franceză, engleză).
 7. Speranţa (versuri), Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 2008.
 8. Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuşi, Ed. Feed Back, Iaşi, 2008.
 9. Câine în rugăciune (proză scurtă), Ed. Deliana, Bucureşti, 2009.
 10. Comentarii la exegeza brâncuşiană (recenzii), Princeps Edit, Iaşi, 2012.

11.Culorile nelinştii (opera omnia – proză scurtă contemporană), Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012.

 1. Ad libitum (opera omnia – publicistică şi eseu contemporan), Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012.
 2. Lucian Blaga, universul clepsidră şi matricea stilistică (Princeps Edit, Iaşi, 2012).
 3. Poeţi, după plac (începând cu Nichita) – premiul „Victor Frunză” la „Festivalul internaţional de creaţie literară „Titel Constantinescu”, ediţia a VI-a, Râmnicu Sărat (Ed. Rafet, Râmnicu Sărat, 2013).
 4. Mitul lui Narcis. Studii şi cronici literare (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2014).
 5. Brâncuşi şi reveriile materiei (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2014).
 6. Plăcerea lecturii (Ed. Betta, Bucureşti, 2015).
 7. Lecturile unui insomniac (Ed. Betta, Bucureşti, 2015).
 8. Ora lecturii (Ed. Betta, Bucureşti, 2015).
 9. Românii în oglinda timpului (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2016).
 10. Peştera lui Platon (alegoria revoluţiei) – nuvelă, dramă, scenariu – (Ed. Betta, Bucureşti, 2018).

Volum colectiv: Dumitru Păiuşi Ţânţu, Marin Gruia, Lucian Gruia, Tiberiu Neagu  – PESCUITUL parodie – adevăr – meditaţie (povestiri pescăreşti) (Ed. Printeuro, Ploieşti, 2006).

Comunicări susţinute la Simpozioanele anuale “Brâncuşi” (Târgu-Jiu), publicate în volume colective

Alte comunicări

La Institutul de filosofie al Academiei Române: Problematica limitei în sculptura brâncuşiană (BRÂNCUŞI, ARTIST-FILOSOF – Ed. Fundaţiei “Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2001).

În Aula Academiei Române în cadrul secţiunii de filosofia ştiinţei: Academicianul profesor Mihai Drăgănescu la 75 de ani de trudnică şi rodnică existenţă (MIHAI DRĂGĂNESCU IN MEDIAS RES, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2004).

La Institutul de filosofie al Academiei Romîne: Noica & Brâncuşi, deschideri în seninătatea fiinţei (Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2016).

Premii:

Premiul PRO-FILM pentru ideea de film “CULORILE NELINIŞTII”, decernat în anul 1990 de PRO-FILM PRODUCTION GROUP (director Dinu Tănase).

Premiul revistei “Ateneu” la a IV-a ediţie a Concursului interjudeţean de proză scurtă “Marin Preda” (1988, Roşiorii de Vede).

Premiul revistei româno-americane Origini penrtu critică literară, 2008-2009.

Premiul de excelenţa al revistei Vama literară, 2010

Premiul pentru eseu la Festivalul internaţional Lucian Blaga, Sebeş, 2012.

Premiul „ Victor Frunză” – cu publicarea volumului de critică: Poeţi, după plac (începând cu Nichita) la a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Creaţie Literară “TITEL CONSTANTINESCU’’ organizat de Asociaţia, RENAŞTEREA RÂMNICEANĂ’’ şi Editura RAFET (2013).

Premiul pentru volumul Mitul lui Narcis. Studii şi cronici literare (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2014) la Festivalul „Sensul iubirii”, Drobeta Turnu Severin, 2014.

Premiul pentru exegeză blagiană pentru volumul Lucian Blaga, universul clepsidră şi matricea stilistică la Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Sebeş, 2014 .

Premiul „Mihai Eminescu” pentru critică literară la Festivalul Internaţional „Mihai Eminescu”,  Drobeta Turnu Severin, 2015.

Premiul I pentru monografii, pentru volumul Brâncuşi şi reveriile materiei, la concursul naţional

“Vrancea literară”, Panciu, 2015.

Gândul Anonimului

Arhivă