Selectați pagina

ISTORIA UNEI TEZE DE DOCTORAT

Anul trecut în numărul dublu 49-50 al revistei noastre am relatat despre un eveniment semnificativ, pentru comuna Luna şi nu numai pentru toate şcolile parcurse de Raluca Indre fiica inginerului Traian Indre din Luna şi a Mariei Indre originară din localitatea martir  Treznea din  judeţul Sălaj, evenimentul respectiv constând în susţinerea la Paris  a tezei de doctorat a Ralucăi în domeniul telecomunicaţiilor pe o tehnologie de vârf, utilizarea reţelelor de fibră optică, pentru transmiterea informaţiilor.

Revenim asupra acestei relatări cu semnalarea unui nou eveniment mai important şi mai impresionant în opinia noastră, acela al selectării tezei printre primele 9 cele mai bune lucrări susţinute în 2012  pentru a participa  finala concursului de teze care se organizează anual în Franţa de către Institutul de Tehnologie de la Paris, în scopul premierii celor mai bune trei teze de doctorat  susţinute în cursul anului în Franţa. Prezentăm în cele de mai jos în original şi în traducere scrisoarea primită de Raluca cu invitaţia de a participa în finala acestui concurs şi a-şi susţine lucrarea în faţa unui juriu format din mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi tehnice din Franţa.

”2013/9/30 <delegation.recherche@paristech.fr>
Re: [Prix de Thèse ParisTech] Sélection des finalistes du concours 2013

Bonjour,

Je suis ravie de vous annoncer, au nom de Jean-Louis MARTIN, Président du Comité scientifique du Prix de thèse ParisTech, que vous avez été sélectionnée pour la finale du Concours 2013 du Prix de Thèse ParisTech, et que vous êtes invitée à venir défendre les travaux de recherche que vous avez conduit pendant votre thèse devant le jury présidé par Pierre-Etienne BOST, membre de l’Académie des technologies.

Le comité scientifique du Prix de thèse ParisTech, composé des directeurs scientifiques des écoles de ParisTech, a sélectionné neuf finalistes parmi les 43 candidats proposés au concours 2013 du Prix de Thèse ParisTech. Pour information, plus de 600 thèses ont été soutenues en 2012 dans les laboratoires des écoles de ParisTech:: nous vous félicitons pour la qualité de vos travaux, qui vous a distingué, et vous souhaitons bonne chance pour la finale!Je suis ravie de vous annoncer, au nom de Jean-Louis MARTIN, Président du Comité scientifique du Prix de thèse ParisTech, que vous avez été sélectionnée pour la finale du Concours 2013 du Prix de Thèse ParisTech, et que vous êtes invitée à venir défendre les travaux de recherche que vous avez conduit pendant votre thèse devant le jury présidé par Pierre-Etienne BOST, membre de l’Académie des technologies.

Afin d’être en mesure de préparer la finale dans les meilleures conditions, je vous serai reconnaissante de bien vouloir m’indiquer d’ici le 8 octobre si nous pouvons compter sur votre participation à la finale, qui se déroulera dans l’après-midi du jeudi 14 novembre 2013 à l’ESPCI ParisTech. Si vous l’acceptez, vous disposerez de 20 minutes pour expliquer en quoi vos travaux de thèse ont permis une avancée de la recherche selon l’un ou plusieurs des critères suivants:: contribution au progrès des connaissances scientifiques, innovation technologique, apport à compréhension des problèmes de société.

ParisTech souhaite mettre vos travaux en valeur:: merci de bien vouloir déjà confirmer que les informations vous concernant dans le document joint « [Prix de Thèse ParisTech] Candidats 2013 »  sont correctes, ou de les corriger, par retour de mail.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.

Bien cordialement,

Cecile Chiron

Assistante-Delegation Recherche, Inovation, Valorisation

Bună ziua, sunt încântată să vă anunţt în numele domnului Jean Louis MARTIN, Preşedintele Comitetului ştiinţific al  Prix de these Paris Tech ( Premiile ParisTech pentru teză), că dumneavoastră aţi fost selectată pentru finala Concursului din 2013 pentru acordarea Premiului ParisTech pentru Teză, şi că sunteţi invitată să veniţi să vă susţineţi lucrările de cercetare pe care le-aţi realizat pe parcursul elaborării tezei în faţa juriului prezidat de Pierre-Etienne BOST membru al Academiei de tehnologii.

Comitetul ştiinţific al Prix de these ParisTech, compus din directorii ştiinţifici ai şcolilor care aparţin de Paris Tech, a selcţionat 9 finalişti dintre cei  43 de candidaţi propuşi pentru concursul din 2013 Prix de Thèse ParisTech. Pentru informare, vă comunicăm că în 2012 au fost susţinute peste 600 de teze în laboratoarele scolilor care aparţin de ParisTech. noi vă felicităm pentru calitatea lucrărilor dumneavoastră, care va desemnat şi vă dorim mult success în finală!

Pentru a fi în măsură să vă pregătiţi finala în cele mai bune condiţii, eu vă voi fi recunoscătoare dacă veţi binevoi să îmi comunicaţi pană la data de 8 octombrie, dacă putem conta pe participarea dumneavoastră la finală, care se va desfăşura în după amiaza zilei de joi 14 noiembrie 2013 la ESPCI ParisTech. Dacă acceptaţi, veţi avea la dispoziţie 20 de minute pentru a explica în ce au constat cercetările dumneavoastră şi dacă au permis dezvoltarea în continuare a cercetării în raport cu unul sau mai multe dintre următoarele criterii: contribuţia la progresul cunoaşterii ştiinţifice, inovarea tehnologică, aportul la înţelegerea problemelor societăţii.

Paris Tech doreşte să pună în valoare  rezultatul lucrărilor dumneavoastră: vă mulţumim pentru bunăvoinţa de a confirma că informaţiile referitoare la dumneavoastră din documentul « [Prix de Thèse ParisTech] Candidats 2013 » sunt corecte, sau de a le corecta, prin răspunsul la acest mesaj.

Rămân la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţii suplimentare.

Cu cordialitate

Cecile Chiron

Concursul a avut loc conform programării pe 14 noiembrie iar Raluca s-a prezentat la susţinere şi deşi nu a obţinut unul din cele trei mari premii acordate pentru primii trei clasaţi, trebuie  să remarcăm următoarele:

• 9 din peste 600 de teze suţinute în 2012  în Franţa reprezintă mai puţin de 1.5%.
• A fost singura teză selectată din domeniul telecomunicaţiilor un domeniu esenţial în care se dezvoltă
exploziv tehnologii de vârf

• Raluca Indre a fost singurul finalist care nu era de origine franceză şi ale cărei baze de pregătire au fost puse de şcolile urmate la Zalău, la Bucureşti, la Stockholm, în Finlanda la Turcu şi în Franţa la Paris  la Institutul de telecomunicaţii precum şi în laboratoarele de cercetare ale marii companii ORANGE.

Iată de ce am considerat important acest eveniment şi ca pe o mândrie şi o realizare a comunităţii comunei Luna.

Gheorghe INDRE

Gândul Anonimului

Arhivă