Selectați pagina

Incursiune în lumea artelor plastice – Pictorul Petru Vintilă Jr.

Petru Vintila Jr.

1978 – a absolvit Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu”, Bucuresti, sectia
ceramica, sticla, metal,
unde, printre profesori s-au numarat si Zoe
Baicoianu, Costel Badea si Adrian Nicolae
Adam.
Debut – 1980, Salonul Republican de Grafica
Expozitii personale – selectii:
1985 – Teatrul „Foarte Mic”, Bucuresti
1988 – Galeria „Galateea”, Bucuresti
Expozitii de grup – selectii:
1982 – Biblioteca Franceza din Bucuresti
1991 – Wageningen, Olanda
1992 – Galeria „Apollo”, Bucuresti
1993 – Sorrento, Italia

Lumea din desenele lui Petru Vintilă -Junior e un triumf al geometriei. Ca în portretul alegoric al lui Newton desenat cândva de Blacke, ea a fost creată cu creionul și compasul. Cercul și sfera, semnele pitagoreice ale desăvârșirii, încorporează sensul unui univers în care se împlinesc miracole.
Înainte de toate, e un miracol al Luminii. Nu noaptea, ci atotbiruitoarea amiază e timpul marelui mister al genezei. Petru Vintilă – junior dă, astfel, înțeles unor tradiții ce descind din vechile civilizații ale Mediteranei, clădite pe dimensiunile unei verticalități ce ritma verticalele însăși ale razelor soarelui; tradiții cărora le-a dat ipostaziere propice și folclorul românesc și poema eminesciană – unde Luceafărul este , mai presus de toate, Lumină – și geometria pură a lui Brâncuși.

Simbolurile se citesc în aceste desene, într-o perspectivă poematică. Totul se rezolvă la nivelul metaforei, fiecare episod al narațiunii se luminează deplin dacă e privit de la înălțimea sensurilor lirice ale unei poeme, în care simbolurile cheie sunt soarele și sfera, lumina sau geometria sau, cu un singur cuvânt: rațiunea triumfantă. Petru Vintilă – junior și-a impus un program riguros de reevaluare a funcției tradiționale a desenului. Respingând măruntele prejudecăți ale modelelor impuse de diverse curente agreate de critici și lansate de galeriști, el face convingătoarea dovadă a permanențelor unor valori pe care le-a instituit, în istoria imaginii vizuale, linia. Elogiu al poeziei cuprinsă în geometriile lăuntrice ale lumii, arta lui Petru Vintilă – junior dă măsura unei admirabile cutezanțe: aceea de a rămâne credincios sieși, gândurilor și sensibilității sale.
Dan Grigorescu

”Fiul său, Petru Vintilă Jr. se lasă
în voia visurilor producătoare de
fantasme pe care, cu mână sigură și
creion nervos, le consemnează pe
mari planșe de hârtie albă, ca întrun jurnal al nopților.
Arhitecturi utopice,
fanteziste și imposibile – desprinse
parcă din grafica lui Escher – ființe
din repertoriul suprarealist
îmbrăcate în veșminte bogate și
plasate în spații cu o scenografie
sofisticată, dau motivul desenelor
sale. O bogăție de griuri dau
căldură și profunzime
compozițiilor expuse.”
Adrian Silvan Ionescu

 

Două expoziții remarcabile
”Petru Vintilă Jr., în expoziția ce a deschis-o aici de curând, a
căutat să-și așeze lucrările într-o anumită ordine, conferindu-le o
tramă de parcurgere, un sens ce dă cheia ideilor sale de literat și de
plastician. Grafica sa, foarte legată de zona narativă a expresiei
artistice, ar putea deveni o admirabilă ilustrație de carte (în special
pentru scrieri cu tentă istorică și de ficțiune). Finețea ductului,
bucuria detaliilor – urmărite cu obstinație în cele mai îndepărtate
colțuri ale compozițiilor – înalta știință a încadrării în pagină și marea
sa calitate de povestitor în imagini evocatoare, fac din lucrările lui
Petru Vintilă Jr. o invitație la o călătorie în mirifica zonă a
imaginarului și reveriei, a basmului popular românesc și a feeriei
romantice.”
Adrian Silvan Ionescu
Informația Bucureștiului
Luni, 5 decembrie 1988

Gândul Anonimului

Arhivă