Selectați pagina

Gheorghe INDRE – NOTA REDACȚIEI – Gandul Anonimului 77-82

Gheorghe INDRE – NOTA REDACȚIEI – Gandul Anonimului 77-82

NOTA REDACȚIEI
Gheorghe INDRE

În viața unei reviste există perioade de mare entuziasm și strălucire, perioade de stagnare și perioade de oboseală și ezitări, toate sincrone cu evenimentele dominante ale spațiului geografic, social și cultural în care publicația trăiește.

Nefiind doar o publicație de cultură care, dedicată total numai visului și efortului de creație artistică, ci și o oglindă a vremii, cu misiunea de informare asupra a ceea ce redacția și colaboratorii consideră semnificativ din punctul lor de vedere, din mulțimea de fapte și întâmplări înregistrate din spațiul virtual și de interes, revista Gândul Anonimului ilustrează, în primul rând, disponibilitatea, determinarea, dorința și hotărârea colaboratorilor de a gândi, a scrie și a face publice pentru cititori rezultatele muncii lor. Și toate acestea distribuite, mai apoi, gratuit, fără vreo recompensă materială, cu speranța și convingerea că ceea ce fac nu este inutil, ci poate transmite contemporanilor și celor ce vin, o dimensiune a frământărilor și aspirațiilor lor de mai bine și mai bine.

Apariția revistei este, în fapt, o provocare și o bucurie de a contribui la înfrumusețarea și iluminarea unei realități, nu arareori, plină de multe zone de umbră, de mizerie morală, de dezamăgiri și motive de îngrijorare și tristeți, o strădanie temerară de a contribui, după puterile noastre, la îndreptarea lucrurilor și la dăinuirea limbii române, a poporului român, a țării noastre care merită și care au nevoie, mai mult ca oricând, de definirea pe termen lung a unor perspective și orizonturi de așteptare dătătoare de încredere și speranță în viitor.

În acest al XIX-lea an de existență, în structura unui fugitiv bilanț, înregistrăm că anul 2021 a fost marcat de pandemia COVID 19, cu tragice incidente în sistemul medical românesc, culminând cu incendiile imputabile nepăsării și delăsării în domeniul investițiilor în ocrotirea sănătății, cu sincope în desfășurarea procesului de învățământ, deplasată din modul clasic normal al școlilor cu profesori, elevi și studenți comunicând omenește față în față, în modul la distanță denumit cu un termen împrumutat: „on-line”, de fapt un sistem de învățământ ce aduce aminte de formele de pregătire și instruire „fără frecvență”, dialogul dascăl învățăcel fiind mediat de mijloacele tehnologiei moderne, insuficiente și chiar inexistente sau inaccesibile în anumite (chiar multe) zone și localități din țară, cu consecințe, adeseori, dramatice și greu de evaluat asupra nivelului de pregătire și de formare a generațiilor actuale de elevi și studenți, provocarea de a realiza o revistă de cultură și informare, independentă, o publicație de atitudine și curaj, este una de mare solicitare și încercare, atât pentru colectivul redacțional, cât și pentru colaboratori.

În calitate de principal (a se citi unic) finanțator al acestui proiect ambițios, care are ca principal merit ilustrarea libertății de gândire și de exprimare, mărturisesc că devine din ce în ce mai grea misiunea de editare și de producere a celor 300 de exemplare tipărite, care se distribuie gratuit. La costurile de tipărire se adaugă și întreținerea site-ului revistei, astfel încât, mărturisesc, nu este de loc ușor să continui. Sunt, din ce în ce mai dese momentele de ezitare în care gândul abandonării acestor eforturi mă vizitează dar, din fericire până acum, am reușit să rezist, grație calității colaboratorilor și a materialelor trimise spre publicare și grație semnalelor de mulțumire și apreciere primite din parte cititorilor.

În plus, în acest an am hotărât să debutez editorial și am reușit publicarea a două cărți: Reflecții despre reformă și Paznic la marginea lumii, care mi-au solicitat, atât resurse de timp, cât și resurse de natură financiară. Iată de ce, în loc să reușim apariția a trei numere duble, vom edita, ca și în anul anterior, un singur număr care va acoperi, prin conținut, toate cele patru trimestre ale anului lui 2021 și primele două ale anului 2022 (grupând astfel numerele 77-82), păstrând intenția apariției trimestriale la momentul în care vom avea întrunite toate condițiile necesare. Selecția evenimentelor ne aparține și reflectă aria de preocupări și de interes a colaboratorilor și, dar și a cititorilor noștri, a căror calitate a crescut și crește impresionant, în ciuda dimensiunii modeste a resurselor și teritoriului explorat de revistă.

Ne facem datoria de conștiință de a sublinia faptul că tot mai multe personalități de elită ale culturii și științei românești contemporane s-au alăturat demersului nostru publicistic, spre marea bucurie a cititorilor noștri.
Reamintim faptul că pagina de web www.gandulanonimului.ro a revistei a fost reproiectată și permite accesarea conținutului din orice loc al lumii unde există conexiune la internet, putând fi citită din Spania, Italia și orice țară din Europa sau din lume unde trăiesc potențiali cititori interesați.

Și de această dată vom trimite la Luna 100 de exemplare tipărite care, prin colaborarea și sprijinul preotului paroh din localitate, sfinția sa Gabriel Moldovan, vor fi distribuite, pe baza tabelului de distribuție transmis cititorilor din Luna și din județ, și instituțiilor: primării, școli, biserici, biblioteci și altele din zona adiacentă.

Încheiem această notă mulțumind din inimă colaboratorilor, care scriu neretribuit, societății TAF Presoil din Luncani, comuna Luna, care ne sprijină cu expedierea, Parohiei Ortodoxe din comuna Luna, cititorilor de la care primim opinii și aprecieri și tuturor celorlalte persoane care ne ajută și ne sprijină moral, pentru a continua apariția revistei.

Întreaga răspundere juridică pentru conținutul materialelor publicate revine (asumat) autorilor și se permite reproducerea, cu precizarea sursei.

Redactor șef,
Gheorghe Indre

Gandul Anonimului 77-82_24_coperta1

 

Gandul Anonimului 77-82_24_coperta4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gândul Anonimului

Arhivă