Selectați pagina

Gândul Anonimului

 

NOTA REDACTIEI

Gheorghe INDRE

Am ajuns la numărul dublu 71-72 al publicației noastre devenită de acum o revistă independentă pentru cultură și informare, mult mai bine cunoscută în lumea colaboratorilor, a cenaclurilor literare din București și a anumitor instituții din București, Cluj, Turda, Câmpia Turzii și comuna Luna cu satele aparținătoare, la care este difuzată sistematic în forma tipărită pe baza tabelelor de distribuție întocmite de Redacția revistei pentru fiecare număr. Tema acestui număr editat pentru a acoperi perioada iuniedecembrie a anului 2019, este reflectarea în paginile tipărite a unor aspecte și considerații legate de aniversarea a 30 de ani de la evenimentele înregistrate în sângeroasa lună decembrie a anului
1989, cu bunele și rele lor, cu impactul pe care l-au avut asupra evoluției societății românești de la cele mai mici și nesemnificative în plan istoric detalii din comuna Luna, până la transformări și schimbări produse în economia și societatea românească și în perspectiva evoluției și devenirii României și a poporului român.

Trebuie și de această dată să adresăm cele mai sincere mulțumiri colaboratorilor revistei, acestor oameni minunați care, cu dezinteres și
fără nici o pretenție de recompensă, acceptă să trimită materiale originale create de mințile și sufletele lor, pentru bucuria cititorilor noștri. Revista poate fi citită în continuare pe site-ul dedicat www.gandulanonimului.ro, unde în rubrica Arhivă se pot parcurge toate numerele apărute.

Ca de fiecare dată, un gând de recunoștință și o plecăciune se cuvine să adresăm memoriei întemeietorilor acestei publicații, pensionari militari
din arma grăniceri și din alte arme, dar și civili entuziaști care au aderat de la început la ideea apariției periodice a unei publicații în care să își poată face cunoscute modestele lor încercări literare. În numerele anterioare tot acest parcurs al revistei a fost detaliat, odată cu menționarea progresivă a tuturor etapelor până la versiunea de azi. Revista continuă să exploreze, în măsura posibilităților și a modestelor resurse de care dispune, aspecte ale vieții contemporane, realități și opinii privind diversele aspecte ale vieții sociale și economice din România de azi.
Strădania noastră de a dedica un capitol permanent comunei Luna, în toți acești ani, nu a fost și nu este zadarnică. Cele 100 de exemplare pe care le transmitem și distribuim gratuit în comună și în zonă sunt așteptate de locuitori cu mare interes, fac parte din darurile fiecăruia dintre acești ani și nu sunt puțini cetățenii care au în bibliotecile lor toate numerele de revistă publicate din 2007 și până acum, în mare parte citite cu interes.

Toate costurile aferente editării acestei publicații sunt suportate din surse proprii, iar distribuția și difuzarea către cititori se fac în mod
gratuit și de asemenea, așa cum am mai menționat, colaborările nu sunt retribuite. Revista „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul colaboratorilor şi prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat. Răspunderea juridică aparţine semnatarilor articolelor. Se permite orice reproducere cu precizarea sursei. Gheorghe INDRE

 

 

 

 

Anul 2019 marchează apariția numărului dublu 69-70 al revisteiAnonimului reflectând evenimente  din perioada (ianuarie-iunie) 2019. Această realitate trebuie considerată, pentru noi, ca un triumf asupra inerției care mișcă lucrurile și devenirile în societatea românească din punctul de vedere al interesului pentru cultură și pentru perpetuarea creativității ntelectuale a neamului românesc în planul exprimării dragostei de
țară și al respectului pentru trecutul ei, pentru eforturile generațiilor anterioare de trăitori pe acest pământ. Ceea ce a animat și animă în toți
acești ani grupul de oameni dăruiți și entuziaști care au contribuit prin nobilul lor efort de creație și exprimare la apariția și dezvoltarea acestui
proiect cultural până la stadiul în care se prezintă astăzi, sunt dorința, speranța și convingerea noastră a tuturor celor care am publicat și  publicăm în paginile revistei, și a fiecăruia în parte că limba română, tradițiile, obiceiurile și toate valorile spirituale și materiale create de-a
lungul vremii de poporul român, prin care s-a identificat și legitimat în fața istoriei omenirii, trebuie apărate de furia nivelatoare și distructivă
a globalizării, care vine cu intenții programate de disoluție a națiunilor și popoarelor, cu promovarea subculturii, agresivității, a deteriorării relațiilor interumane sub stindardul democratizării societății omenești și al promovării drepturilor omului, care el însuși se descoperă tot mai vulnerabil, mai străin și mai dezorientat într-o lume lipsită de orice cerință de umanitate și echilibru. Asaltul asupra familiei tradiționale,
abaterea de la condiția naturală a omului ca ființă, promovarea comportamentelor incriminate în tragedia cetăților antice Sodoma și Gomora, ridicarea lor la nivel de valori ale umanității impuse, apărate și susținute prin legi și sisteme de constrângere și subordonarea tuturor acțiunilor
și strădaniilor omenești visului întruchipat de Vițelul de aur sunt amenințări ale viitorului lumii civilizate care se pregătește parcă
inconștient pentru un sfârșit incendiar la scară planetară.

Ceea ce s-a realizat până acum în editarea revistei am numerat, în numerele anterioare, în această rubrică permanentă. Acum însă, la acest moment de împlinire a 16 ani de existență, în reflecția subsumată acestui titlu încercăm să inventariem și neîmpliniri și limite ale eforturilor noastre. În primul rând, constatăm că nu am reușit să atragem în sfera colaboratorilor noștri decât puțini oameni tineri, interesați de colaborare
și dispuși să scrie, să se angajeze în efortul de continuare și dezvoltare a revistei. În acest an trist pentru noi l-am pierdut pe inițiatorul proiectului, domnul colonel în rezervă Ion Mazere Luneanu, care și-a dedicat energia ultimilor ani de viață întrupării acestei publicații și lărgirii continue a cercului de oameni entuziaști și talentați care să asigure dezvoltarea proiectului prin eforturile lor dezinteresate.

A inițiat de asemenea acordarea unui premiu din partea redacției celui mai bun absolvent al clasei a VIII-a din comuna Luna, în dorința de a lega revista de generațiile tinere. Am încercat împreună să popularizăm și să susținem interesantul proiect al înființării, de către tinerii din Luna, a Asociației Luna din Spania, dândule ca exemplu eforturile lunenilor emigranți în SUA la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, unde au înființat Asociația Cuza Vodă a românilor emigranți, având ca președinte un lunean. Am sprijinit și reflectat în paginile revistei activitatea Asociației femeilor voluntare din Luna – înființată de entuziasta, și din păcate azi regretata inginer Suzana Mirică, și având ca
membre persoane de vârsta a treia. Am organizat lansări la cercurile literare din capitală, frecventate de asemenea în mare majoritate din pensionari și oameni în vârstă. Nu ne-am pierdut însă speranța că vom reuși să atragem și tineri, este marea problemă cu care se confruntă societatea și națiunea românească, ai căror tineri disperați de evoluțiile interne marcate de corupție, dihonie,  dezbinare și fragmentare promovate constant și cu insistență de forțele politice de la cele mai înalte niveluri, visează și decid să își părăsească  țara în care nu întrezăresc nici un viitor, în care preocuparea pentru programe de dezvoltare pe termen lung este total absentă și înlocuită cu sfâșieri dureroase în lupta pentru putere sau, într-o exprimare neacademică, lupta pentru ciolan. Strădania noastră de a dedica un capitol permanent comunei Luna, în toți acești ani, nu a fost și nu este zadarnică. Cele 100 de exemplare pe care le transmitem și distribuim gratuit în comună și în zonă sunt așteptate de locuitori cu mare interes, fac parte din darurile fiecăruia dintre acești ani și nu sunt puțini cetățenii care au în bibliotecile lor toate numerele de revistă publicate din 2007 și până acum, în mare parte citite cu interes. Anul acesta ne-am bucurat de recunoașterea oficială a acestor eforturi când, cu ocazia evenimentului ”Întâlnirea cu Fiii satului”, redactorului șef al revistei i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al comunei, care domnului colonel Mazere îi fusese acordat cu mulți ani înainte, după lansarea cărții „Comuna Luna istorie. Trăinicie și adevăr pe Valea Arieșului”, apărută în București, Editura Perfect Service, 2008.

Ca de fiecare dată, prin această rubrică aducem mulțumirile noastre colaboratorilor, Parohiei ortodoxe din Luna – care ne sprijină
cu distribuirea și, nu în ultimul rând, cititorilor noștri de la care primim ecouri și aprecieri
încurajatoare.

Revista „Gândul Anonimului” nu a apărut din senin. Ea s-a născut dintr-un clocot de cunoaștere, de exprimare, de comunicare, de creație. Mai întâi, a fost o simplă foaie A 4 a cenaclului literar „Anonimul”, inițiat de colonelul (r) Ion Mazere, un împătimit de istorie, arheologie și
literatură, la care a aderat, începând cu anul 2006, și inginerul dr. Gheorghe Indre, un alt împătimit al literaturii, științei și artei, ambii născuți în comuna Luna, din miezul României și ajunși, cu foarte mulți ani în urmă, aici, la kilometrul zero al României. Lor li s-au alăturat
ceilalți, adică noi, toți, din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai adânc ancorați în rădăcinile pământului și ale sufletului românesc.

Revista și-a perfecționat între timp formatul, conținutul și aria de cuprindere, dar esența ei a rămas aceeași: forța de expresie a gândului anonim și a
sufletului acestui pământ și al acestor oameni care trăiesc intens tumultul cunoașterii, neliniștea creației și vibrația nemărginimii românescului din cuvânt, din imagine, din culoare și din gând. Nu este o revistă contemplativă, descriptivă și neangajată în nimic, ci una vie, activă, uneori chiar furtunoasă, arondată la izvoarele din care venim, la realitățile pe care le trăim și la idealurile la care nu vom îndrăzni vreodată să nu aspirăm..

Gheorghe Indre

NOTA REDACTIEI

Publicaţia „Gândul Anonimului” se află în al XVI-lea an de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. Prin urmare, o dată intraţi în acest an, al șaisprezecelea, se impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt.

La o privire generală, ne apare un adevăr indubitabil: că în acest răstimp, cum-necum, publicaţia „Gândul Anonimului” a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi dar care ţintesc consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o activitate stăruitoare şi dezinteresată.

Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică. În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de inventar, al celor publicate până acum, lăsând aprecierile pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum urmează:

Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 17 ani (2003-2019) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 trimestrial şi a ajuns începând cu nr. 51-52 cu 74 pagini şi un tiraj de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat proză scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o condiţie, de la nr. 1 – 68 au fost suportate exclusiv de membrii fondatori şi alţi susţinători. După anul 2007, când a fost lansată în comuna Luna prima carte dintre cele scrise de domnul colonel Ion Mazere Luneanu, volumul Profesorul Nicolae Mazere Un destin asumat, apărut la Editura BREN, Bucureşti 2007, revsita Gândul Anonimului a avut o preocupare constantă şi pentru reflectarea în paginile ei a evenimentelor trecute şi prezente din istoria şi contemporaneitatea comunei Luna.

Din cele 300 de exemplare, sistematic 100 de exemplare sunt transmise la Luna pentru colaboratori şi anumite instituţii religioase şi de cultură, din zonă şi pentru distribuire cu titlu gratuit către cetăţenii comunei care doresc să ne cunoască activitatea şi prin aceasta să îşi îmbogăţească nivelul de cultură şi informare. Distribuţia se realizează pe baza unei liste întocmite de Redacţie.

Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea preotului paroh Grigore Moldovan, care asigură distribuirea revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan, fost ani de zile director al şcolii generale din Luna, poate în cea mai productivă şi strălucitoare perioada existenţă a acestei localități. Începând cu anul 2009, Redacţia revistei a instituit la Luna Premiul redacţiei Gândul Anonimului, care se acordă celui mai bun absolvent al clasei a VIII -a din şcoala Generală de la Luna. Până în prezent acest premiu a fost format din celei trei cărţi de istorie despre comună şi un exemplar
al revistei:

1. Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi Adevăr pe Valea Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura
Perfect 2008, Bucureşti

2. Masacru de la Luna, Ion Mazere Luneanu, Gelu Neamţu, Editura Perfect, 2008, Bucureşti

3. BucureştiProfesor Nicolae Mazere, Un destin asumat, Ion Mazere Luneanu, Editura BREN 2007,

4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului

Până în 2013, acest premiu a fost înmânat din partea Redacţiei de către domnul colonel(r) Ion Mazere; de atunci, dată fiind vârsta înaintată dumnealui, nu a mai făcut deplasarea, premiul fiind înmânat de domnul profesor Nicolae Dan, colaborator al revistei.

Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schimbare a modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre în peisajul bogat al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului” se defineşte aşadar, în noile coordonate ale existenţei sale, ca o publicaţie independentă pentru cultură şi informare, care nu reprezintă numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din Drumul Taberei.

Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini statutul s-au născut din observaţia critică foarte pertinentă pe care ne-a făcut-o poetul, criticul literar, dramaturgul şi prozatorul de mare forţă Emil Lungeanu, căruia îi mulţumim încă o dată. Din decembrie 2010 (numărul dublu 39-40) în revistă sunt publicate, la rubrica Opinii, evocări, interviuri cu mari personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice şi politice dintre care amintim:

Academician Dinu C. Giurescu
Academician Ioan Aurel Pop
Om politic Mircea Druc
Om politic Constantin Dudu Ionescu
Scriitor Lucian Gruia
Scriitor Emil Lungeanu

Pe principalii colaboratori mai puţin cunoscuţi publicului larg, care au publicat în mai multe numere din „Gândul Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2012 îi redăm în ordinea alfabetică: Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară ”Avram Iancu”, Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, profesor, Câmpia Turzii, Canache George, poet, Ciobanu Puiu Florea, col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei „Rezerva Oştirii”, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, Delimot Cornelia, jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator, Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas Ana Călina, scriitoare, Gîju Dan, colonel, scriitor, Indre Gheorghe, dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin Radu Mocanu, scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria. poetă, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în toate numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu prof. dr.ing,.Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever Constantin, scriitor, Rusu Constantin, poet, Scurtu Ioan, prof. univ. dr, Scutelnicu Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), Văduva Gheorghe grl. Bg.(r) dr., Vintilă Nicu, avocat, prof. univ. dr..

Pentru a sublinia ancorarea revistei în realitățile contemporaneității noastre, începând cu numărul 63-64 revista se deschide cu rubrica Editorial scris de unul din membri redacției. Dacă la numărul anterior prima rubrică după editorial a fost cea care sintetiza Opnii ale colaboratorilor, după o analiză în cadrul redacției am decis ca accentul principal să cadă asupra creațiilor literare originale din rubricile de Proză și Poezie. Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea umbrelor: Teodor Dobre/2006, Suciu Ion/2008, Vatrici Mircea/ 2010/, Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012, Marin Radu Mocanu, Susana Mirică, Gelu Neamțu. Dumnezeu să îi odihnească în împărăţia Sa!

Gheorghe INDRE

Revista „Gândul Anonimului” nu a apărut din senin. Ea s-a născut dintr-un clocot de cunoaștere, de exprimare, de comunicare, de creație. Mai întâi, a fost o simplă foaie A 4 a cenaclului literar „Anonimul”, inițiat de colonelul (r) Ion Mazere, un împătimit de istorie, arheologie și literatură, la care a aderat, începând cu anul 2006, și inginerul dr. Gheorghe Indre, un alt împătimit al literaturii, științei și artei, ambii născuți în comuna Luna, din miezul României și ajunși, cu foarte mulți ani în urmă, aici, la kilometrul zero al României. Lor li s-au alăturat ceilalți, adică noi, toți, din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai adânc ancorați în rădăcinile pământului și ale sufletului românesc. Revista și-a perfecționat între timp formatul, conținutul
și aria de cuprindere, dar esența ei a rămas aceeași: forța de expresie a gândului anonim și a sufletului acestui pământ și al acestor oameni care trăiesc intens tumultul cunoașterii, neliniștea creației și vibrația nemărginimii românescului din cuvânt, din imagine, din culoare și din gând. Nu este o revistă contemplativă, descriptivă și neangajată în nimic, ci una vie, activă, uneori chiar furtunoasă, arondată la izvoarele din care venim, la realitățile pe care le trăim și la idealurile la care nu vom îndrăzni vreodată să nu aspirăm..

 

 

 

 

 

NOTA REDACŢIEI

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în al XVI-lea an de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. Prin urmare, o dată intraţi în acest an, al cincispreszecelea , se impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt.
Ceea ce aduce nou acest număr este o regândire a modului de organizare a cuprinsului revistei. Trăim într-o epoca care se desfășoară indiscutabil sub semnul revoluției informaționale. Nicicodată în istoria omenirii informația, știrea vestea nu a jucat un rolatât de important în toate domeniile vieții sociale , economice culturale , sportive etc. Astăzi știința informației a devenit însă motor șicatalizator cu puteri nebănuite în cercetarea științifică, în inovare și în dezvoltarea capacității omenirii de a crea zi de zi și ceas de ceas , lucruri noi , soluții noi, rezolvări, dar din nefericire și amenințări și vulnerabilități care nu sunt ușor de controlat și stăpânit. Iată de ce în structura de prezentare a acestei modeste publicații am hotărât să punem pe prim pla rubricile cu pronunțat caracter informativ , editorialul, opiniile, evenimentele semnalate,evocările din istorie, după care să inserăm contribuțiile creatoare aleautorilor și celelalte rubrici permanente ale revistei.

La o privire generală, ne apare un adevăr indubitabil: că în acest răstimp, cum-necum, publicaţia „Gândul Anonimului” a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura colaboratorilor, majoritatea consacrași dar și mai puțin cunoscuți dar care ţintesc consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o activitate stăruitoare şi dezinteresată. Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică.

În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de inventar, al celor publicate până acum, lăsând aprecierile pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum urmează:

Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 15 ani (2003-2017) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 trimestrial şi a ajuns începând cu nr. 51-52 cu 76 pagini şi un tiraj de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat proză scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o condiţie, de la nr. 1 – 64 au fost suportate exclusiv de membrii fondatori şi alţi susţinători.

După anul 2007, când a fost lansată în comuna Luna prima carte dintre cele scrise de domnul colonel Ion Mazere Luneanu, volumul Profesorul Nicolae Mazere Un destin asumat, apărut la Editura BREN, Bucureşti 2007, revsita Gândul Anonimului a avut o preocupare constantă şi pentru reflectarea în paginile ei a evenimentelor trecute şi prezente din istoria şi contemporaneitatea comunei Luna. Din cele 300 de exemplare, sistematic 100 de exemplare sunt transmise la Luna pentru colaboratori şi anumite instituţii religioase şi de cultură, din zonă şi pentru distribuire cu titlu gratuit către cetăţenii comunei care doresc să ne cunoască activitatea şi prin aceasta să îşi îmbogăţească nivelul de cultură şi informare. Distribuţia se realizează pe baza unei liste întocmite de Redacţie.

Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea preotului paroh Vasile Iura, până în 2016 și a preotului Gabriel Moldovan, care asigură distribuirea revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan, fost ani de zile director al şcolii generale din Luna, poate în cea mai productivă şi strălucitoare perioada existenţă a ei.

În perioada 2009-2016, Redacţia revistei a instituit la Luna Premiul redcaţiei Gândul Anonimului, care s-a acordat celui mai bun absolvent al clasei a VIII -a din şcoala Generală de la Luna.

Până în prezent acest premiu a fost format din celei trei cărţi de istorie despre comună şi un număr al revistei:

1. Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi Adevăr pe Valea Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura Perfect 2008, Bucureşti

2. Masacru de la Luna, Ion Mazere Luneanu, Gelu Neamţu, Editura Perfect, 2008, Bucureşti
3. Profesor Nicolae Mazere. Un destin asumat, Ion Mazere Luneanu, Editura BREN 2007, Bucureşti
4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului

Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schimbare a modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre în peisajul bogat al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului” se defineşte aşadar, în noile coordonate ale existenţei sale, ca o publicaţie independentă pentru cultură şi informare, care nu reprezintă numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din Drumul Taberei. Din decembrie 2010 (numărul dublu 39-40) în revistă sunt publicate, la rubrica Opinii, evocări, interviuri cu mari personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice şi politice dintre care amintim:

Academician Dinu C. Giurescu

Academician Ioan Aurel Pop

Om politic Mircea Druc

Om politic Constantin Dudu Ionescu

Scriitor Lucian Gruia

Scriitor Emil Lungeanu

Pe principalii colaboratori mai puţin cunoscuţi publicului larg, care au publicat în mai multe numere din „Gândul Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2012 îi redăm în ordinea alfabetică:

Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară ”Avram Iancu”, Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, profesor, Câmpia Turzii, Canache George, poet, Ciobanu Puiu Florea, col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei „Rezerva Oştirii”, Bembea Ioan profesor pensionar, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, Delimot Cornelia, jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator, Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas Ana Călina, scriitoare, Gîju Dan, colonel, scriitor, Indre Gheorghe, dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin Radu Mocanu, scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria. poetă, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în toate numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu prof.dr.ing,.Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever Constantin, scriitor, Rusu Constantin, poet, Scurtu Ioan, prof. univ. dr, Scutelnicu Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), Văduva Gheorghe grl. Bg.(r) dr., Vintilă Nicu, avocat, prof. Univ dr..
În 25 aprilie 2018, ne-a părăsit fulgerător, marele istoric și critic de film, Călin Căliman, personalitate inegalabilă a cinematogrfiei românești.

Dumnezu să îi odihnească în împărăţia Sa Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul colaboratorilor şi prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat. Răspunderea juridică aparţine semnatarilor articolelor. Se permite orice reproducere cu precizarea sursei. (Gh. INDRE) .

 

 

NOTA REDACŢIEI

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în al XIV-lea an de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. Prin urmare, o dată intraţi în acest an, al patruspreszecelea, se impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt.

La o privire generală, ne apare un adevăr indubitabil: că în acest răstimp, cum-necum, publicaţia „Gândul
Anonimului” a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu
scriitura colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi dar care ţintesc consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o activitate stăruitoare şi dezinteresată.

Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică. În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de inventar, al celor publicate până acum, lăsând aprecierile pe seama cititorilor prezenţi şi viitori.

Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 14 ani (2003- 2016) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4
trimestrial şi a ajuns, începând cu nr. 51-52, la 74 pagini şi un tiraj de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat proză scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o condiţie, de la nr. 1 – 52 au fost suportate
exclusiv de membrii fondatori şi alţi susţinători. După anul 2007, când a fost lansată în comuna Luna
prima carte dintre cele scrise de domnul colonel Ion Mazere Luneanu, volumul
Profesorul Nicolae Mazere
Un destin asumat
, apărut la Editura BREN, Bucureşti 2007, revsita Gândul Anonimului a avut o preocupare
constantă şi pentru reflectarea în paginile ei a evenimentelor trecute şi prezente din istoria şi
contemporaneitatea comunei Luna.

Din cele 300 de exemplare, sistematic 100 de exemplare sunt transmise la Luna pentru distribuire cu titlu gratuit către colaboratori şi anumite instituţii religioase şi de cultură din zonă, precum şi către cetăţenii comunei care doresc să ne cunoască activitatea şi prin aceasta să îşi îmbogăţească nivelul de cultură şi informare. Distribuţia se realizează pe baza unei liste întocmite de Redacţie. Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea preotului paroh Vasile Iura, care asigură distribuirea revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan, fost ani de zile director al şcolii generale din Luna, poate în cea mai productivă şi strălucitoare perioadă a existenţei acesteia.

Începând cu anul 2009, Redacţia revistei a instituit la Luna Premiul redcaţiei Gândul Anonimului, care se
acordă celui mai bun absolvent al clasei a VIII -a din şcoala Generală de la Luna. Până în prezent acest premiu a fost format din celei trei cărţi de istorie despre comună şi un număr al revistei: 
1. Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi Adevăr pe Valea Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura Perfect 2008, Bucureşti
2. Masacru de la Luna, Ion Mazere Luneanu, Gelu Neamţu, Editura Perfect, 2008, Bucureşti 3. Profesor Nicolae Mazere. Un destin asumat, Ion Mazere Luneanu, Editura BREN 2007, Bucureşti 4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului 
Până în 2013, acest premiu a fost înmânat din partea Redacţiei de
către domnul colonel(r) Ion Mazere; de atunci, dată fiind vârsta înaintată, dumnealui nu a mai făcut deplasarea, premiul fiind înmânat de domnul profesor Nicolae Dan, colaborator al revistei.

Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schimbare a modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre în peisajul bogat al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului” se defineşte aşadar, în noile coordonate ale existenţei sale, ca o publicaţie independentă pentru cultură şi informare, care nu reprezintă numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din Drumul Taberei.
Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini statutul s-au născut din observaţia critică foarte pertinentă pe care ne-a făcut-o poetul, criticul literar, dramaturgul şi prozatorul de mare forţă Emil Lungeanu, căruia îi mulţumim încă o dată. Din decembrie 2010 (numărul dublu 39-40) în revistă sunt publicate, la rubrica Opinii”, interviuri cu mari personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice şi politice dintre care amintim:

Academician Dinu C. Giurescu
Academician Ioan Aurel Pop
Om politic Mircea Druc
Om politic Constantin Dudu Ionescu
Scriitor Lucian Gruia
Scriitor Emil Lungeanu

Pe principalii colaboratori mai puţin cunoscuţi publicului larg, care au publicat în mai multe numere din „Gândul Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2012 îi redăm în ordinea alfabetică: Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară ”Avram Iancu”, Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, profesor, Câmpia Turzii, Canache George, poet, Ciobanu Puiu Florea, col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei „Rezerva Oştirii”, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, Delimot Cornelia, jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator, Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas Ana Călina, scriitoare, Gîju Dan, colonel, scriitor, Indre Gheorghe, dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în
com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin Radu Mocanu, scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria. poetă, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în toate
numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu prof.dr.ing,.Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever Constantin, scriitor, Rusu Constantin, poet, Scurtu Ioan, prof. univ. dr, Scutelnicu Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), Văduva Gheorghe grl. Bg.(r) dr., Vintilă Nicu, avocat, prof. univ. dr..Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea umbrelor: Teodor Dobre/2006, Suciu Ion/2008, Vatrici Mircea/ 2010/, Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012, Marin 
Radu Mocanu. Dumnezu să îi odihnească în împărăţia Sa! Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul colaboratorilor şi prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat. Răspunderea juridică aparţine semnatarilor articolelor. Se permite orice reproducere cu precizarea sursei. (Gh. INDRE)

 

 

NOTA REDACŢIEI

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în al XIV-lea an
de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al celor
de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că
există o motivaţie, credem, a celor implicaţi care necesită să
fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. Prin urmare, odată
intraţi în acest an, al patruspreszecelea, se impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a mijloacelor folosite,
a eforturilor materiale, fizice, morale şi intelectuale pentru a
ne da seama, prin comparaţie, de valoarea rezultatelor
scontate, atâtea câte sunt.
La o privire generală, ne apare un adevăr indubitabil: că în
acest răstimp, cum-necum, publicaţia „Gândul Anonimului”
a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice început, la
mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura colaboratorilor,
majoritatea neconsacraţi dar care ţintesc consacrarea de a
exprima prin scris, cum pot mai bine, experienţa de viaţă şi
sentimentele moral volitive, printr-o activitate stăruitoare şi
dezinteresată.


Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare
ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de a
ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică.
În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de
inventar, al celor publicate până acum, lăsând aprecierile pe
seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum urmează:
Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 14 ani (2003-
2016) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 trimestrial şi a ajuns începând cu nr. 51-52 cu 74 pagini şi un tiraj
de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat proză
scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o condiţie,
de la nr. 1 la 52 au fost suportate exclusiv de membrii
fondatori şi alţi susţinători.

După anul 2007, când a fost lansată în comuna Luna
prima carte dintre cele scrise de domnul colonel Ion Mazere
Luneanu, volumul
Profesorul Nicolae Mazere Un destin
asumat
, apărut la Editura BREN, Bucureşti 2007, revista
Gândul Anonimului a avut o preocupare constantă şi pentru
reflectarea în paginile ei a evenimentelor trecute şi prezente
din istoria şi contemporaneitatea comunei Luna. Din cele
300 de exemplare, sistematic 100 de exemplare sunt
transmise la Luna pentru colaboratori şi anumite instituţii
religioase şi de cultură, din zonă şi pentru distribuire cu
titlu gratuit către cetăţenii comunei care doresc să ne
cunoască activitatea şi prin aceasta să îşi îmbogăţească
nivelul de cultură şi informare. Distribuţia se realizează pe
baza unei liste întocmite de Redacţie.
Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea
preotului paroh Vasile Iura, care asigură distribuirea revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan, fost ani de
zile director al şcolii generale din Luna, poate în cea mai
productivă şi strălucitoare perioada de existenţă a ei.
Începând cu anul 2009, Redacţia revistei a instituit la
Luna Premiul redacţiei Gândul Anonimului, care se acordă
celui mai bun absolvent al clasei a VIII-a din şcoala
generală de la Luna.

Până în prezent acest premiu a fost format din celei trei
cărţi de istorie despre comună şi un număr al revistei:

1. Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi Adevăr pe Valea
Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura Perfect 2008,
Bucureşti
2. Masacru de la Luna, Ion Mazere Luneanu, Gelu
Neamţu, Editura Perfect, 2008, Bucureşti
3. Profesor Nicolae Mazere. Un destin asumat, Ion
Mazere Luneanu, Editura BREN 2007, Bucureşti
4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului
Până în 2013, acest premiu a fost înmânat din partea
Redacţiei de către domnul colonel (r) Ion Mazere; de
atunci, dată fiind vârsta înaintată a dumnealui, nu a mai
făcut deplasarea, premiul fiind înmânat de domnul profesor
Nicolae Dan, colaborator al revistei.

Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schimbare a modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre
în peisajul bogat al culturii româneşti contemporane.
„Gândul Anonimului“ se defineşte aşadar, în noile coordonate ale existenţei sale, ca o publicaţie independentă pentru
cultură şi informare, care nu reprezintă numai activitatea
cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din Drumul
Taberei.

Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini
statutul s-au născut din observaţia critică foarte pertinentă
pe care ne-a făcut-o poetul, criticul literar, dramaturgul şi
prozatorul de mare forţă Emil Lungeanu, căruia îi
mulţumim încă o dată. Din decembrie 2010 (numărul dublu
39-40) în revistă sunt publicate, la rubrica Opinii, evocări,
interviuri cu mari personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice
şi politice dintre care amintim:

Academician Dinu C. Giurescu
Academician Ioan Aurel Pop
Om politic Mircea Druc
Om politic Constantin Dudu Ionescu
Scriitor Lucian Gruia
Scriitor Emil Lungeanu

Pe principalii colaboratori mai puţin cunoscuţi publicului
larg, care au publicat în mai multe numere din „Gândul
Anonimului“ în intervalul de timp 2003-2012 îi redăm în
ordinea alfabetică: Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.
(r), Bercea Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară „Avram Iancu“, Bucurenciu Traian, ziarist – col.
(r), Baciu Livia, profesor, Câmpia Turzii, Canache George,
poet, Ciobanu Puiu Florea, col. (r), Creţu Gheorghe, gl.bg. (r)
– ziarist, redactor al revistei „Rezerva Oştirii“, Dan Nicolae,
profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, Delimot Cornelia,
jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator, Elisabeta
Dumitru, lt.col. (r), Epure Ion, col. (r) dr.ing., Garas Ana
Călina, scriitoare, Gîju Dan, colonel, scriitor, Indre Gheorghe,
dr.ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în
com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător
la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin
Radu Mocanu, scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea
Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu
Victoria, poetă, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a
publicat în toate numerele), col. (r) Moldovan Vasile,
scriitor, Munteanu Radu prof.dr.ing, Nica Janet, profesor
scriitor, Răduică Sever Constantin, scriitor, Rusu Constantin,
poet, Scurtu Ioan, prof.univ.dr., Scutelnicu Vasile, col.(r),
Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), Văduva
Gheorghe grl.bg. (r) dr., Vintilă Nicu, avocat, prof. univ. dr.
Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea
umbrelor: Teodor Dobre/2006, Suciu Ion/2008, Vatrici
Mircea/2010/, Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012,
Marin Mocanu.

Dumnezeu să îi odihnească în împărăţia Sa!
Publicaţia „Gândul Anonimului“ este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul
colaboratorilor şi prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat.
Răspunderea juridică aparţine semnatarilor articolelor. Se permite orice reproducere cu precizarea sursei. (Gheorghe
INDRE)

 

 

NOTA REDACŢIEI
Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în al XIII-lea an
de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al celor
de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că
există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care
necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. Prin
urmare, o dată intraţi în acest an, al doisprezecelea, se
impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a
mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale
şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de
valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt.

La o privire generală, ne apare un adevăr indubitabil: că
în acest răstimp, cum-necum, publicaţia „Gândul
Anonimului” a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca
orice început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu
scriitura colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi dar
care ţintesc consacrarea de a exprima prin scris, cum pot
mai bine, experienţa de viaţă şi sentimentele moral
volitive, printr-o activitate stăruitoare şi dezinteresată.
Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare
ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de
a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică.
În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de
inventar, al celor publicate până acum, lăsând aprecierile
pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum
urmează:

Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 11 ani (2003-
2013) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4
trimestrial şi a ajuns la nr. 51-52 cu 74 pagini şi un tiraj
de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat
proză scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o
condiţie, de la nr. 1 – 52 au fost suportate exclusiv de
membrii fondatori şi alţi susţinători.

După anul 2007, când a fost lansată în comuna Luna
prima carte dintre cele scrise de domnul colonel Ion
Mazere Luneanu, volumul
Profesorul Nicolae Mazere
Un destin asumat
, apărut la Editura BREN, Bucureşti
2007, revsita Gândul Anonimului a avut o preocupare
constantă şi pentru reflectarea în paginile ei a
evenimentelor trecute şi prezente din istoria şi
contemporaneitatea comunei Luna. Din cele 300 de
exemplare, sistematic 100 de exemplare sunt transmise la
Luna pentru colaboratori şi anumite instituţii din zonă şi
pentru distribuire cu titlu gratuit către cetăţenii comunei
care doresc să ne cunoască activitatea şi prin aceasta să
îşi îmbogăţească nivelul de cultură şi informare.
Distribuţia se realizează pe baza unei liste întocmite de
Redacţie.

Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea
preotului paroh Vasile Iura, care asigură distribuirea
revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan, fost
ani de zile director al şcolii generale din Luna, poate în
cea mai productivă şi strălucitoare perioada existenţă a ei.
Începând cu anul 2009, Redacţia revistei a instituit la
Luna Premiul redcaţiei Gândul Anonimului, care se
acordă celui mai bun absolvent al clasei a VIII -a din
şcoala Generală de la Luna.
Până anul trecut acest premiu a fost format din celei trei
cărţi de istorie despre comună şi ultimul număr al
revistei:

1. Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi Adevăr pe Valea
Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura Perfect 2008,
Bucureşti
2. Masacru de la Luna, Ion Mazere Luneanu, Gelu
Neamţu, Editura Perfect, 2008, Bucureşti
3. Profesor Nicolae Mazere. Un destin asumat, Ion
Mazere Luneanu, Editura BREN 2007, Bucureşti
4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului
Până în acest an, acest premiu a fost înmânat din partea Redacţiei
de către domnul colonel(r) Ion Mazere; anul acesta, dată fiind
vârsta înaintată dumnealui, nu a mai făcut deplasarea, premiul
fiind înmânat de domnul profesor Nicolae Dan, colaborator al
revistei.

Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schimbare a
modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre în peisajul
bogat al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului”
se defineşte aşadar, în noile coordonate ale existenţei sale, ca o
publicaţie independentă de cultură şi informare, care nu reprezintă
numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din
Drumul Taberei.

Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini statutul s-au
născut din observaţia critică foarte pertinentă pe care ne-a făcut-o
poetul, criticul literar, dramaturgul şi prozatorul de mare forţă
Emil Lungeanu, căruia îi mulţumim încă o dată. Din decembrie
2010 (numărul dublu 39-40) în revistă sunt publicate, la rubrica
Opinii, evocări, interviuri cu mari personalităţi ale vieţii culturale,
ştiinţifice şi politice dintre care amintim:
Academician Dinu C. Giurescu
Academician Ioan Aurel Pop
Om politic Mircea Druc
Om politic Constantin Dudu Ionescu
Scriitor Lucian Gruia
Scriitor Emil Lungeanu

Pe principalii colaboratori mai puţin cunoscuţi publicului larg,
care au publicat în mai multe numere din „Gândul Anonimului”
în intervalul de timp 2003 – 2012 îi redăm în ordinea alfabetică:
Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea Victor,
profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară ”Avram Iancu”,
Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, profesor Câmpia
Turzii, Canache George, poet, Ciobanu Puiu Florea, col.(r), Creţu
Gheorghe, grl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei „Rezerva
Oştirii”, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. Luna – Cluj,
Delimot Cornelia, jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator,
Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas
Ana Călina, scriitoare, Gîju Dan, colonel, scriitor, Indre Gheorghe,
dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în
com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la
Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin Radu
Mocanu, scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, ziarist,
col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria. poetă,
Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în toate
numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu
prof.dr.ing., Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever
Constantin, scriitor, Rusu Constantin, poet, Scurtu Ioan, prof.
univ. dr, Scutelnicu Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici
Mircea, col. (r), Văduva Gheorghe grl. bg.(r) dr., Vintilă Nicu,
avocat, prof. univ. dr..

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea umbrelor:
Teodor Dobre (2006), Suciu Ion (2008), Vatrici Mircea (2010),
Florea Puiu Ciobanu (2012).

Dumnezu să îi odihnească în împărăţia Sa!
Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul
colaboratorilor şi prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat. (col. (r.) I. MAZERE)

 

 

NOTA REDACŢIEI

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul XI de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru că există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. Prin urmare, odată intraţi în acest an, al nouălea, se impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt.

La o privire generală, ne apare adevăr indubitabil că publicaţia „Gândul Anonimului” în acest răstimp, cum necum a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi dar care ţintesc consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o activitate stăruitoare şi dezinteresată.

Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică.

În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de inventar, a celor publicate până acum, lăsând aprecierile pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum urmează:

1)       Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 11 ani (2003-2013) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 trimestrial şi a ajuns la nr. 51-52 cu 74 pagini şi un tiraj de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat proză scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o condiţie, de la nr. 1 – 52 au fost suportate exclusiv de membrii fondatori şi alţi susţinători.

2)       SALA COLOANELOR – ANTOLOGIE de proză scurtă şi poezie, 3 volume cu acelaşi titlu, editate succesiv în anii 2004, 2005 şi 2007 (250 exemplare fiecare, cu peste 120 pagini). În cuprinsul acestora, o selecţie din articolele trecute prin purgatoriul publi­caţiei Gândul Anonimului, corectate şi adăogite alături de altele inedite, Editura BREN Bucureşti.

3)       Cărţi de autor, care şi-au găsit finalizarea şi mai ales editarea sub auspiciile mediului cultural promovat de Cenaclul „Anonimul” şi publicaţia sa „Gândul Anonimului”:

a)       ”Profesor Nicolae Mazere – Un destin asumat“, 209 pagini, 300 exemplare, cu o prefaţă de Dan Gîju (redactor şef la „Observatorul Militar”), postfaţa de părintele prof. Nicolae Popescu, autor col. (r) Ion Mazere-Luneanu. Editura BREN Bucureşti, 2007. Costul suportat de autor şi par­ţial de părin­tele prof. Nicolae Popescu şi dr. ing. Gheorghe Indre. Distribuite gratuit.

b)       ”MASACRUL DE LA LUNA” – septembrie 1848, ediţie omagială la 160 de ani de la neferi­citul eveniment, 224 pagini, 400 exemplare. Autori: col. (r) Ion Mazere-Luneanu şi dr. Gelu Neamţu (Cluj), prefaţa de prof. univ. dr. Ioan Bolovan (Cluj). Editura PERFECT, Bucureşti, 2008.

c)         ”COMUNA LUNA – ISTORIE. Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului”. Autor: col. (r) Ioan Mazere-Luneanu, cu o elaborată prefaţă de dr. ing. Gheorghe Indre, un punct de vedere al părintelui prof. Nicolae Popescu şi o postfaţă scrisă de prof. Dan Nicolae, 434 pagini, format mare, 320 exemplare. Editura PERFECT Bucureşti, 2008.

d)             În manuscris au rămas cărţile FOCUL SACRU (proză) şi PIRAMIDA (poezii), autor Teodor Dobre, din care unele fragmente au fost publicate în cele 3 antologii amintite.

Trebuie să remarcăm progresul incontestabil în evoluţia calitativă a conţinutului publicaţiei noastre. Născută ca un document modest cu valoare preponderent culturală de stimulare a talentului şi interesului mem­brilor cenaclului pentru creaţia literară şi artistică, Gândul Anonimului a reuşit să crească şi să dobândească şi o dimensiune ştiinţifică şi informativă ilustrată de articole de valoare cum sunt cele reprezentate în acest număr de: interviul cu istoricul Ioan-Aurel POP, membru al Academiei Române. De asemenea în acest număr dublu publicăm poeme şi texte scrise de poetul Lucian Gruia şi o rubrică nouă de incursiune în lumea folclorului transilvan.

Din decembrie 2010 (numărul dublu 39-40) în revistă la rubrica Opinii sunt sunt publicate, evocări interviuri cu mari personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice şi politice dintre care amintim:

  • Academician Dinu C. Giurescu
  • Academiciand Ioan Aurel Pop
  • Om politic Mircea Druc
  • Om politic Constantin Dudu Ionescu
  • Scriitorul Lucian Gruia

Principalii colaboratori care au publicat în mai multe nume re din  „Gândul Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2012 îi redăm în ordinea alfabetică:

Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară ”Avram Iancu”, Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, profesor, Câmpia Turzii, Canache George, poet, Ciobanu Puiu Florea, col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei „Rezerva Oştirii”, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, Delimot Cornelia jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator, Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas Ana Călina, scriitoare, G|îju Dan, colonel, scriitor, Indre Gheorghe, dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cerce­tător la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin Radu Mocanu scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria poetă, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în toate numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu prof.dr.ing.Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever Constantin, scriitor,  Rusu Constantin poet, Scurtu Ioan prof. univ. dr, Scutelnicu Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), Vaduva Gheorghe Grl. Bg.(r) dr., Vintilă Nicu avocat, prof. univ. dr..

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea umbrelor:Teodor Dobre/2006,Suciu Ion/2008,Vatrici Mircea/ 2010/, Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012.

Dumneze să-i odihnească!

 

Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul colaboratorilor şi sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat. (I. MAZERE)

Gândul Anonimului

Arhivă