Selectați pagina

Gândul Anonimului nr. 55-56 Anul XII/ 15 decembrie 2014

NOTA REDACŢIEI

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul XII-lea
an de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al
celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru
că există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care
necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit.Prin
urmare, odată intraţi în acest an, al doisprezecelea, se
impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a
mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale
şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de
valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt.

La o privire generală, ne apare un adevăr indubitabil că
publicaţia „Gândul Anonimului” în acest răstimp, cum
necum a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice
început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura
colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi dar care ţintesc
consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine,
experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o
activitate stăruitoare şi dezinteresată.
Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare
ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de
a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică.
În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de
inventar, a celor publicate până acum, lăsând aprecierile
pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum
urmează:

Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 12 ani (2003-
2014) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4
trimestrial şi a ajuns la nr. 55-56 cu 74 pagini şi un tiraj
de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat
proză scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o
condiţie, de la nr. 1 – 52 au fost suportate exclusiv de
membrii fondatori şi alţi susţinători.
După anul anul 2007 când a fost lansată în comuna Luna
prima carte dintre cele scrise de domnul colonel Ion
Mazere Luneanu, volumul
Profesorul Nicolae Mazere
Un destin asumat
, apărut la Editura BREN, Bucureşti
2007, revsita Gândul Anonimului a avut o preocupare
constantă şi pentru reflectarea în paginile ei a,
evenimentelor trecute şi prezente din istoria şi
contemporaneitatea comunei Luna.

Din cele 300 de
exemplare sistematic 100 de exemplare sunt transmise la
Luna pentru colaboratorii şi anumite instituţii din zonă şi
pentru distribuire cu titlu gratuit către cetăţeni ai
comunei, care doresc să ne cunoască activitatea şi prin
aceasta să îşi îmbogăţească nivelul de cultură şi
informare, pe baza unei liste de dsitribuţie întocmită de
Redacţie..

Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea
preotului paroh Vasile Iura care asigură distribuirea
revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan fost
ani de zile director al şcolii generale din Luna, poate
încea mai productivă şi strălucitoare perioada existenţă a
ei.

Începând cu anul 2009 Redacţia revistei a instituit la
Luna Premiul redcaţiei Gândul Anonimului care se
acordă celui mai bun absolvent al clasei a VIII -a din
şcoala Generală de la Luna.
Până anul trecut acest premiu format din celei trei cărţi
de istorie despre comună:

1. Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi Adevăr pe Valea
Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura Perfect 2008,
Bucureşti
2. Masacru de la Luna, Ion Mazere Luneanu, Gelu
Neamţu, Editura Perfect, 2008, Bucureşti,
3. Profesor Nicolae Mazere. Un destin asumat, Ion
Mazere Luneanu, Editura BREN 2007, Bucureşti
4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului
Până în acest an acest premiu a fost înmânat din partea Redacţiei
de către domnul colonel(r) Ion Mazere, anul acesta dată fiind
vârsta înaintată dumnealui nu a mai făcut deplasarea, iar premiul
afost înmaânat de domnul profesor Nicolae Dan, colaborator al
revistei.

Înregistrăm începând cu numărul dublu 51-52 o schimbare a
modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre în peisajul
bogat al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului”
se defineşte aşadar în noile coordonate ale existenţei sale ca o
publicaţie independentă de cultură şi informare, care nu reprezintă
numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din
Drumul Taberei..

Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini statutul s-a
născut din observaţia critică foarte pertinentă pe care ne-a făcut-o
poetul, criticul literar, dramaturgul şi prozatorul de mare forţă,
Emil Lungeanu, căruia îi mulţumim încă o dată. Din decembrie
2010 (numărul dublu 39-40) în revistă la rubrica Opinii sunt sunt
publicate, evocări interviuri cu mari personalităţi ale vieţii
culturale, ştiinţifice şi politice dintre care amintim:
Academician Dinu C. Giurescu
Academician Ioan Aurel Pop
Om politic Mircea Druc
Om politic Constantin Dudu Ionescu
Scriitorul Lucian Gruia
Scriitorul Emil Lungeanu

Principalii colaboratori, mai puţin cunoscuţi, care au publicat în
mai multe numere din „Gândul Anonimului” în intervalul de timp
2003 – 2012 îi redăm în ordinea alfabetică:
Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea Victor,
profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară ”Avram Iancu”,
Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, profesor, Câmpia
Turzii, Canache George, poet, Ciobanu Puiu Florea, col.(r), Creţu
Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei „Rezerva
Oştirii”, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. Luna – Cluj,
Delimot Cornelia jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator,
Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas
Ana Călina, scriitoare, G|îju Dan, colonel, scriitor, Indre
Gheorghe, dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot
paroh în com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin
Radu Mocanu scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai,
ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria
poetă, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în toate
numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu
prof.dr.ing.Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever Constantin,
scriitor, Rusu Constantin poet, Scurtu Ioan prof. univ. dr,
Scutelnicu Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col.
(r), Vaduva Gheorghe Grl. Bg.(r) dr., Vintilă Nicu avocat, prof.
univ. dr..

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea
umbrelor:Teodor Dobre/2006,Suciu Ion/2008,Vatrici Mircea/
2010/, Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012.

Dumnezu să îi odihnească!
Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul
colaboratorilor şi sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat. (I. MAZERE)

Gândul Anonimului

Arhivă