Selectați pagina

DATE NOI DESPRE RĂSCOALA DE LA LUNA DIN SEPTEMBRIE 1848

După revoluţia de la 1848-1849, când administraţia militară austriacă încerca să facă cercetări în privinţa evenimentelor revoluţionare şi mai ales asupra exceselor din timpul războiului civil, locuitorii din Luncani, care au participat alături de cei din Luna, Gligoreşti, Grindeni, Gura Arieşului, Hădăreni, Cheţani şi Urca la răscoala din Luna Arieşului[1], în anul 1850 au înaintat o plângere în limba română oficialităţilor imperiale pentru a fi despăgubiţi de greaua pedeapsă care s-a abătut asupra lor, luându-se prin execuţie importante bunuri materiale. Solidaritatea lor faţă de locuitorii din Luna asupra cărora a fost trimisă armata imperială, husari secui şi secui din garda naţională a scaunului Arieş, i-a costat mult pe cei din Luncani.

Se ştie că cei din Luncani au ajuns primii la Luna în noaptea de 11/ 12 septembrie 1848 pentru a se alătura răsculaţilor împotriva forţelor opresoare. Se cunoaşte că din Luncani au căzut atunci seceraţi de gloanţe 6 oameni: trei români, doi maghiari şi un ţigan, însă iată că în petiţie se arată că au căzut 7 oameni din Luncani. Aflăm din audierea de martori, deja cunoscută, din 13 şi 14 septembrie 1848 că ţăranii, români, maghiari şi ţigani care au opus rezistenţă opresorilor se considerau “poporul”.

Ţăranul maghiar Décsei Jancsi din Luncani a spus atunci în faţa autorităţilor “poporul în nici un caz nu se va preda”. La audierea de martori sus-amintită, Bálint Samu, care este şi semnatarul plângerii, a spus că adunarea ţăranilor de la Luna “s-a făcut din pricina lui Lovász Martzi şi Sângerean Matei”, probabil la îndemnul insistent al acestuia. Interesant este faptul că la faţa locului, imediat după răscoală, a fost prezent şi Anton Kurz, correspondent al gazetei săseşti Siebenbürger Wochenblatt, care şi el a scris că în Luncani au căzut 7 oameni şi 3 au fost răniţi. El arăta că prevede o amendă de 400 de florini asupra satului, sumă “aproape irealizabilă”, spunea el. Iată însă că prevederile corespondentului au fost cu mult depăşite, deoarece s-a făcut execuţie de 1000 de florini în bani. “Naturalele” s-au executat pe seama companiei din regimental Carol Ferdinand încartiruită în satul Luncani împreună cu 51 de husari, grăniceri secui din scaunul Arieş care au rămas în sat până s-a făcut execuţia sumei şi bunurilor fixate pe locuitori.

Vasile LECHINŢAN

ANEXĂ

Mult onorate domnule regescu comissariu!

Pentru nefericita revoluţiune a A. Lunei [Lunii de Arieş] dein anii trecuţi au fost silitu şi satul nostru Grindu [azi Luncani] a primi execuţia militară, fiindu şi noi părtaşi la răscoală, în care au căzut 7 oameni şi 3 s-au nenorocit, cu care execuţia am făcutu fără samă mari cheltuieli, precum: 4 boi mari şi 3 vaci, 1000 Rf [florini renani] v.v., pentru care am lucratu 52 zile de plug, camară, două cară de curechiu, slănini, streanduri de brânză, ovesă, grâne, 18 cară de lemne de foc, carne şi alte mai multe pentru care ne rugăm prea umilit de mult onor. domn cs. regescu comissariu că cu ocasia investigării revoluţii A. Lonei sau după ce aceasta se va isprăvi să se considereze şi acestia ale noastre pagube şi de se poate să ne despăgubimu de cumva aceasta a noastră cerere are loc, fiindcă dein pagubele de obşte mai sus enumerate, de la nimeni nice un ban n-am căpătatu. După care umilită a noastră rugare aşteptându favoritoriu răspunsu rămânemu

Mult Onoratului domnu cs. regescu comissariu    gata spre serbire:

Laţcan Filipu   Sebeşan Vasilie Suciu Simion   Tămaşiu Gavrilă Szabados Győrgyi Neamtiu Stephan Balinth Samu Nemet Andris

Şi cu ei împreună toată comunitatea păgubită

Către mult  onoratul domn Szilágyi Pavelu, csesaro regescu comissariu, cu demissă plecăciune, umila cerere a celor în lontru scrişi.

Drd. Vasile Lechinţan


[1] Despre răscoală vezi: Ion Mazere-Luneanu, Gelu Neamţu, Masacrul de la Luna. Septembrie 1848, Editura Perfect, Bucureşti 2008.

Gândul Anonimului

Arhivă