Selectați pagina

CENTENAR BRÂNCUŞI – PASĂREA MĂIASTRĂ

CENTENAR BRÂNCUŞI – PASĂREA MĂIASTRĂ

În zilele de 21-26 septembrie  s-au desfăşurat în România, la Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu lucrările Colocviului internaţional Brâncuşi, prilejuite de  aniversarea a o sută de ani de la apariţia celei mai răspândite creaţii ale lui Constantin Brâncuşi în lume: Pasărea Măiastră, operă de referinţă în sculptura modernă. Organizatorul acestui colocviu a fost Liga Culturală pentru unitatea românilor de pretutindeni, al cărei neobosit preşedinte este prof. univ. dr. Victor Crăciun. i-au mai adus contribuţia la realizarea acestei manifestări: UNESCO – Comisia naţională din România, Academia Română, Fundaţia Naţională a oamenilor de  ştiinţă şi artă, Primăria Sectorului 6 Bucureşti, Consiliul Judeţean Dolj, Primăria Municipiului Tg. Jiu, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. Jiu, Primăria Comunei Peştişani – Hobiţa, Centrul cultural european al sect. 6 Bucureşti.
Lucrările colocviului – simpozion, au început în ziua de 21 septembrie 2010 prin primirea specialiştilor invitaţi, o conferinţă de presă şi recepţie. A doua zi pe 22 septembrie 2010, în frumoasa sală de marmură a Cercului Militar Naţional din Bucureşti s-au desfăşurat lucrările simpozionului prin prezentarea punctelor de vedere şi a materialelor de către numeroşii participanţi din ţară şi din străinătate. În ziua a treia, pe 23 septembrie 2010 a vizitat Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti unde sunt expuse opere ale genialului sculptor Constantin Brâncuşi şi s-a aşezat o placă memorială cu referire la acest eveniment, apoi au fost vizitate locuri din Bucureşti legate de Brâncuşi cum ar fi Biserica Mavrogheni, Cartierul Constantin Brâncuşi din Drumul Taberei – sect. 6 şi altele. În ziua a patra s-a plecat în călătorie documentară cu vizitarea oraşului Craiova unde Constantin Brâncuşi a deprins primele noţiuni la Şcoala de Arte şi Meserii şi unde el a afirmat că s-a născut a doua oară. Au fost vizitate mai multe obiective: Colegiul Naţional (european) de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, Muzeul de Artă – Sala cu operele lui Brâncuşi, Biserica Madona Dudu şi altele. În sala de conferinţe a Colegiului „Constantin Brâncuşi” din localitate s-a desfăşurat un nou simpozion deosebit de interesant şi atractiv denumit „Brâncuşi şi Craiova”. A cincea zi, 26 septembrie 2010, participanţii au plecat spre judeţul Gorj, la casa memorială „Constantin Brâncuşi” din satul Hobiţa, unde au fost prezentate expuneri interesante, apoi s-a vizitat Muzeul de Istorie din Comuna Runcu şi în continuare s-a plecat spre Tg. Jiu unde a fost vizitat Complexul Monumental din această localitate care cuprinde Masa tăcerii, Scaunele brâncuşiene, Poarta sărutului şi Coloana infinitului. Ziua s-a încheiat cu un simpozion de înaltă ţinută ştiinţifică în sala maură a Prefecturii judeţului Gorj în prezenţa participanţilor la colocviu şi a personalităţilor locale. În cadrul simpozioanelor de la Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu s-au acordat diplome de recunoştinţă celor mai prestigioşi participanţi, medalia jubiliară „Constantin Brâncuşi – Pasărea măiastră” şi a fost lansat şi înmânat albumul „Constantin Brâncuşi – Păsările măiestre” – editat de Liga Culturală pentru unitatea românilor de pretutindeni. Dintre sutele de participanţi la acest simpozion de înaltă ţinută academică vă prezentăm câteva personalităţi de prestigiu naţional şi internaţional: Victor Crăciun – prof. univ. dr. – Preşedintele Ligii culturale pentru unitatea românilor de pretutindeni; Acad. Eugen Simion; Acad. Mihai Cimpoi din Republica Moldova; Serge Fauchereau, Franţa, fost comisar pentru artă în Consiliul Europei; Cristian Poteraş, primarul sect. 6 Bucureşti; Ambasadorul Dumitru Preda; Secretarul de Stat Vasile Timiş de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; Preotul-paroh Constantin Târziu de la Biserica metropolitană ortodoxă română din Paris; Prof. Alexandru Mironov; Senatorul Adrian Crăciun; Prof. Ion Mocioi din Tg. Jiu; Prof. Constantin Zărnescu din Cluj-Napoca; Prof. dr. Nicolae Georgescu; Ion de Hondol din New York – SUA; Nadia Pandrea, fiica Scriitorului Petre Pandrea care a publicat trei cărţi document
despre Constantin Brâncuşi; Sorana Georgescu- Gorjan; Prof. dr. Simona şi Aldo Palleski din Albania; Nina Stănculescu din Suedia; Viaceslav Samoşkin; Jacqueline Delauney – Franţa. O numeroasă şi competentă delegaţie de personalităţi din Craiova a fost prezentă la toate manifestările acestui colocviu-simpozion fiind condusă de Prof. Tudor Nedelcea, vicepreşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, precum şi următorii: Prof. dr. Paul Rezeanu expert şi critic de artă; Prof. univ. dr. Nicu intilă; Prof.dr. Marian Barbu; Prof. univ. dr. Florea Firan; Ambasador Petre Gigea-Gorun; Prof. Ilarie Hinoveanu; Dan Lupescu – director al Direcţiei judeţene Dolj pentru cultură şi patrimoniu. Toţi reprezentanţii Craiovei au prezentat referate de înaltă ţinută ştiinţifică la cele trei simpozioane din Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu. La Simpozionul de la Colegiul Naţional „Constantin Brâncuşi” din Craiova au mai participat u luări de cuvânt Primarul Municipiului Craiova,  Antonie Solomon; Prof. Nirvana Mândruleanu, director al Colegiului şi alte personalităţi. La Simpozionul de la Tg. Jiu au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor locale şi au rezentat cuvântul lor ing. dr. Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj; Dr. Florin Cârciumaru, primarul Municipiului Tg. Jiu, Lory Buliga; Prof. univ. dr. Moise Bojincă decanul Facultăţii de drept din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” şi alţii. Cu prilejul acestei manifestări au fost lansate unele cărţi cu referire la Constantin Brâncuşi sau au fost evocate alte cărţi dedicate marelui artist cum ar fi: Albumul Măiestrele şi Brâncuşi de Victor şi Cristiana Crăciun; Templul Brâncuşian al iubirii de Nina Stănculescu; Aşa grăit-a Brâncuşi de Sorana Georgescu Gorjan; Tăcerea Mesei Tăcerii de Ion Pogovrilovschi; Aforismele lui Brâncuşi de Constantin Zărnescu; Dincolo de Brâncuşi de Horia Muntenuş; Constantin Brâncuşi V.G. Paleolog un dialog etern de Petre Gigea-Gorun; Brâncuşi de V.G. Paleolog şi altele. Astfel s-a încheiat o manifestare prilejuită de împlinirea a o sută de ani de când prima Măiastră şi-a luat zborul sculptat, multiplicat în peste 55 de opere de artă, bucurând sufletele oamenilor din întreaga lume.

dr. Nicu VINTILĂ

Gândul Anonimului

Arhivă