Selectați pagina

BRONZUL MEMORIEI

BRONZUL MEMORIEI

Există lucrări la care revenim foarte des fiindcă acestea ne oferă posibilitatea, prin conţinutul lor, să redescoperim adevăruri si adâncimi noi care, îmbinate armonios, ne îmbie la noi analize şi consideraţii privind fapte şi întâmplări aparţinând memoriei colective a poporului român. Istoria ne ajuta sa descifrăm mersul vremii rămânând deosebit de utilă atunci când trecutul este folosit “ca argument” pentru justificarea identităţii naţionale, a aspiraţiilor si intereselor contemporane ale românilor. Este bine să ne reîmprospătăm cunoştinţele! Se spune că, pentru a fi un bun judecător al prezentului, trebuie să ne cunoaştem trecutul. Cu atât mai mult cu cât unele manuale şcolare tind să diminueze importanţa acestuia şi să reducă istoria neamului la o simplă „schiţă”, care nu face decât să ne aducă imense deservicii. Valoroasa monografie „Avram Iancu” a lui Silviu Dragomir este, pe buna dreptate, un real document capabil să menţină interesul faţă de personalitatea tânărului intelectual revoluţionar vram Iancu, unul dintre cei mai mari luptători pentru cauza naţiunii române. Istoriografia a adus la lumină documente inedite, îmbogăţind baza de date şi informaţii privind personalitatea lui Avram Iancu. Creatorii de artă şi de cultură i-au aureolat chipul în lucrările lor iar noi, cei de azi, sub semnul reîntâlnirii cu Iancu, ne străduim să dezvoltăm cultul Eroului Naţional ca pe valoare incontestabilă a istoriei românilor, ce contribuie la definirea identităţii noastre în concertul popoarelor lumii.
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din România, înfiinţată în anul 1992 la Cluj-Napoca, împreună cu prestigioasa Editura „Dacia 21” din Cluj-Napoca îşi propun să ofere publicului larg materiale şi lucrări diverse care să ajute la descifrarea obiectivă a istoriei Ţării Moţilor, fiindu-le de ajutor celor însetaţi de cunoaştere şi adevăr. În acest sens, iniţiem Colecţia „Avram Iancu” oferind noi lucrări cu caracter istoric din perioada lui Avram Iancu cum sunt: prima lucrare de reactualizare a cărţii „Avram Iancu” de Silviu Dragomir mărturisind recunoştinţa noastră pentru valoroasa şi rodnica operă a acestui important istoric şi cercetător născut în comuna Gurasadului din judeţul Hunedoara, Masacrul de la Luna septembrie 1948 de Ion Mazere-Luneanu şi Gelu Neamţu apărută la Editura Perfect în 2008 pe care ne propunem de asemenea să o republicăm. Ne vom îngriji să reuşim în continuare noi apariţii de mare utilitate şi de real interes pentru diverse categorii de cititori. Pentru cei tineri, în special, vom încerca să aşezăm câteva jaloane care să-i ajute pe aceştia la înţelegerea şi alegerea drumului de urmat în viitor. Ei trebuie să vadă şi să înţeleagă luminile ce ard în străvechea şi frumoasa vatră de istorie a Apusenilor unde, pe aceste locuri de piatră, pământ şi pădure de unde ţâşnesc izvoare curate mângâiate de umbra codrilor seculari, printre salhe şi fagi, în parfumul îmbătător al vegetaţiei specifice, te afli într-o Cetate. Născut pe aceste plaiuri de dureri şi suferinţe ca Horea, proclamat nepotul acestuia, Avram Iancu este unul dintre cei mai mari eroi ai poporului român. Figura Crăişorului Munţilor – Avram Iancu – va dăinui mereu în conştiinţa acestui neam. Pentru el nimic nu a avut mai mare preţ pe lume decât fericirea naţiunii sale. Pentru aceasta a luptat cu „lancea lui Horea” în spiritul de care era „pătrunsă şi însufleţită” Europa acelor vremi. Moţii au fost oameni drepţi şi tari ca roca din care se constituie Ţara de Piatrǎ, au luptat şi s-au jertfit căutându-şi dreptatea. Prin îndârjirea lor, ca apărători ai cauzelor sociale şi naţionale, au fost elementul cel mai revoluţionar, acţionând ca un liant în lupta prin care îşi apărau drepturile şi libertăţile într-un profund spirit european. Istoria noastră naţională îl situează pe Avram Iancu în Pantheonul Eroilor Neamului Românesc. Continentul nostru european va fi mai bogat cu istoria noastră, cu Avramuţ al nostru, cu valorile acestui popor optimist şi cu dragoste de Dumnezeu. Tinerii europeni de azi şi mai ales cei de mâine, care vor studia Istoria Europei Unite, vor trebui să înveţe despre rolul şi locul acestui tânăr revoluţionar român, să aibă la îndemână documente şi date reale despre perioada eroică a Craiului Moţilor dar şi despre tragismul ultimelor două decenii din viaţa acestuia.
Nu e puţin lucru că prin Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, prin şcoli, biserici şi prin alte instituţii ale ţării noastre ne străduim să promovăm cunoaşterea istoriei acestui popor cu luminile şi umbrele sale şi să îl aşezăm pe revoluţionarul Avram Iancu în bronzul memoriei acestui neam, ca luptător nepereche pentru dreptate şi demnitate. El reprezintă expresia sinceră a ideilor înalte şi a dorinţelor străbune de bunăstare şi fericire pentru toată naţiunea română. Cei care am aderat la Programul Societăţii Culturale „Avram Iancu” din România şi, alături de noi, cred, tot poporul român, trebuie să ştim cum să cinstim memoria Eroului Naţional Avram Iancu şi cum să omagiem măreţele fapte ale eroilor şi martirilor neamului nostru, respectându-ne unii pe alţii, ca să fim bine priviţi şi primiţi în toată lumea. Oamenii au nevoie de simboluri, de idei şi de principii care, armonizate corect, pot susţine răspunsuri drepte la întrebările pe care şi le pun în fiecare zi în această perioadă dinamică a vieţii ocietăţii româneşti când au loc atâtea răsturnări de valori şi atâtea mutaţii esenţiale.

Prof. Victor BERCEA
Preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice
„Avram Iancu” din România
Cluj-Napoca, 2010

Gândul Anonimului

Arhivă