Selectați pagina

Acrostihuri

16 iunie 2009

Hotarul dintre bun şi rău, atât de căutat
E foarte adeseori nu simplu de aflat!
Răzorul între cele două ale lumii stări
Misterios se-ascunde-n mulţime de confuzii
Ies la iveală înşelătoare sarbede iluzii
Nebănuit e între ele prăpăstios un hău
Atunci când treci din greu în disperări!

Acolo unde Domnul a pus cu drag din plin valoare
La fiecare pas pe marginea de drum răsare-o floare
Blândeţea zilelor senine petrecute-n strădanie şi muncă
E în acele locuri productivă cum e pământu-n luncă
Râzând în faţă spaimei născută din tristeţe şi durere
Trăieşti în fiecare clipă, pentru oameni, cu plăcere!

8 Martie 2010

Diafane visele de bine născute-n cursul vieţii
Eliberează energii şi forţe, dau farmec dimineţii
La fiecare pas fac să tresară încântată şi surprinsă firea
În ele e înscrisă misterioasă şi cuceritoare povestirea
Al cărei sens este s-alunge norii grei şi sursele tristeţii!

Hoinar şi animat de tâlcuri nerostite, de entuziasme
Ajunge sufletul să-şi caute odihna-n palatele din basme
Ţintind spre împliniri şi culmi etern înzăpezite, albe,
E dorul rătăcind pe câmpuri să culeagă miresme şi flori
dalbe
Găseşte-n totdeauna cui să le ducă-n dar, cu drag să le
ofere
Adăpostind discret învăluită-n zâmbet cald, în bunătate
şi tăcere
Nebănuita strălucire şi bogăţia-ntreagă a şirului de clipe
efemere

4 iunie 2009

Din ne-ntrerupt urcuş ispititor, pe drumul vieţii
Apar în calea noastră tot felul de-ntâmplări
Nimic nu trebuie să-mpieteze adorarea frumuseţii!

Răsare ea, întotdeauna din depărtate neexplorate zări !
O lume reprezintă fiecare vârstă pe drumul devenirii
Minuni şi bucurii ne-ncântă cu surprize în anii cei dintâi
Atunci copii fiind ne bucurăm intens de bogăţia firii!
Nici tinereţea- n care tot vesel, puternic şi fericit rămâi
Eliberând elanuri şi-n tain-adăpostind promiţătoare vise
Săracă nu-i şi-o preţuim cântând râzând din mult prea
plin,
Ca mai apoi în forţă tăcuţi şi calmi spre porţile deschise
Un dor nestins să ne îndrepte spre lumea albului senin !

15 august 2008

Menite sunt eforturile noastre
A lumii faţă să o schimbe-n bine
Râd fericite florile în glastre
In zilele frumoase şi senine
Născute din neant sub faste astre!

Ştiinţa de-a trăi curat cinstit ca o regină
Te-nnobilează meritat cu drepturi princiare
Ele girează tot triumful ce-o să vină
Făcând din zbucium perle de valoare
Aşa cum flacăra-n cuptor dogoritor
Nebănuit transformă minereul în aur lucitor!

Gândul Anonimului

Arhivă