Archive for septembrie, 2011

15 MARTIE 1848 ŞI ROMÂNII ARDELENI

Mesajul lui 15 Martie 1848 pare a fi: „lanţuri pentru români!” Mereu mi-am pus întrebarea ce a însemnat cu adevărat 15 Martie 1848 pentru românii din Transilvania, deoarece istoriografia maghiară şi aceea impusă de Mihail Roller la noi în perioada stalinistă au făcut din această zi un mit. În fapt, momentul 15 Martie a fost […]

COROANA CAZONĂ A SONETULUI ROMÂNESC

Sonetul e o specie literară privilegiată. El dă măsura şi prestigiul unei poezii naţionale. Marii poeţi ai lumii au printre capodoperele lor şi multe sonete, de-ar fi să amintim doar pe Dante Aligheri şi Petrarca, pe Wiliam Shakespeare şi Charles Baudelaire. În literatura română primul a scris sonete Gheorghe Asachi, ca Eminescu să ridice acest […]

CONSTELAŢIA GENIILOR

Geniul este făcut să se măsoare cu geniile. Intuind acest adevăr, Lucian Gruia aduce in lumea literară o nouă carte despre geniile româneşti: Eminescu, Blaga şi Brâncuşi, intitulată „Triptic Spiritual”, apărută la editura Feed Balk din Iaşi, adăugând fondului nostru lingvistic o operă literară de excepţie. Numai citind numele celor trei mari genii ale culturii […]