DON QUIJOTTE SI FUNCTIUNEA REALULUI

Orice operă duce dealungul secolelor o luptă grea pentru existenţă. Ca şi Divina Comedie, Don Quijotte a fost obiectul celor mai variate interpretări. Toţi marii scriitori şi filozofi l-au studiat timp îndelungat şi şi-au expus părerea asupra lui: Merimée, Sainte-Beuve, Arthur Rimbaud, Schelling, Hugo, SchSlegel, Byron, De Sanctis, Philarête Charles, Wordsworth, Gogol, Turgheniev, Dostoievschi, Heine, […]