Recenzii şi cărţi primite la redacţie

Am primit din partea autorului cel de al treilea roman publicat  după ieşirea la pensie, o istorisire a aventurilor, preocupărilor şi pasiunilor adolescentine ale cîtorva copiii de la ţară, născuţi pe plaiurile pline de basm şi legendă ale Sălajului, reunite  sub titlul Comorile de pe Meseş. Om sensibil şi de omare delicateţe inginerul Artemie Vanca  […]