COROANA CAZONĂ A SONETULUI ROMÂNESC

Sonetul e o specie literară privilegiată. El dă măsura şi prestigiul unei poezii naţionale. Marii poeţi ai lumii au printre capodoperele lor şi multe sonete, de-ar fi să amintim doar pe Dante Aligheri şi Petrarca, pe Wiliam Shakespeare şi Charles Baudelaire. În literatura română primul a scris sonete Gheorghe Asachi, ca Eminescu să ridice acest […]