CENTENAR BRÂNCUŞI – PASĂREA MĂIASTRĂ

În zilele de 21-26 septembrie  s-au desfăşurat în România, la Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu lucrările Colocviului internaţional Brâncuşi, prilejuite de  aniversarea a o sută de ani de la apariţia celei mai răspândite creaţii ale lui Constantin Brâncuşi în lume: Pasărea Măiastră, operă de referinţă în sculptura modernă. Organizatorul acestui colocviu a fost Liga Culturală […]