JUSTIN CAPRĂ, un Icar al timpurilor moderne

Dintotdeauna oamenii și-au dorit să zboare, poate pentru a fi asemeni păsărilor ca să vadă lumea din înaltul cerului,sau poate pentru a-și depăși limitele condiției umane. De la anticul Icar și profetul Ilie care s-a înălțat la cer într-un car de foc, mitul zborului a însoțit mereu evoluția umanității. Au existat vizionari ca Leonardo da […]