UN PORTRET AL DOMNITORULUI CONSTANTIN BRANCOVEANU

LA MĂNĂSTIREA „SFÂNTA ECATERINA” DE LA MUNTELE SINAI Despre Constantin Brâncoveanu, domnitor al Ţării Româneşti, cu un sfârşit tragic, s-a scris şi se vor scrie sute şi mii de cărţi, de comunicări ştiinţifice, de articole în reviste de orice orientare şi este corect, este bine că acest personaj rămâne permanent în memoria oamenilor de bună […]

AVUT-A DACIA O STEMĂ?

Întrebarea nu este retorică ci reprezintă o necesitate ce se impune a fi rezolvată pe baze ştiinţifice, pe documente certe pentru că aşa cum s-a întâmplat de cele mai multe ori, întâi şi-au pus alţi autori sau călători din afara spaţiului dac întrebări despre originea şi continuitatea noastră pe locul în care vieţuim şi de […]

ROMÂNII DIN NORD şi NORD VESTUL BULGARIEI

Motto: Buna cunoaştere a istoriei ne uneşte iar slaba cunoaştere a istoriei ne desparte. Fustel de Coulanges Într-o Europă confruntată azi cu exacerbarea tensiunilor şi conflictelor interetnice, orice abordare privind identitatea comunităţilor minoritare este interpretată cu iritare ca naţionalism agresiv, intoleranţă, xenofobie sau demagogie şovină. Excepţie de la această regulă a făcut-o şi-o face, de […]

ESEU ASUPRA NEAMULUI ROMÂNESC

Neamul românesc cunoscut pe acelaşi teritoriu pe care a stat fixat de milenii întregi indiferent câte seminţii au trecut peste el sau printre el, demonstrând că este un neam puternic, dârz, răbdător şi viteaz. Puţine sunt neamurile din continentul european care se pot mândri cu locuirea lor aşa de îndelungată pe un teritoriu dat, sau […]

DEMOCRAŢIA REPREZENTATIVĂ ŞI TIRANIA

Motto: Dintre toate bolile spiritului cea mai  îngrozitoare este patima puterii Trăim, acum în mileniul 3, sub diverse regimuri sau instituţii statale unipersonale, sub dictatură, tiranie şi democraţie liberă. Nu fac o trecere în revistă a statelor cu asemenea regimuri ci doresc să fac o mică demarcaţie între noţiunile de dictatură şi tiranie pentru că […]

DON QUIJOTTE SI FUNCTIUNEA REALULUI

Orice operă duce dealungul secolelor o luptă grea pentru existenţă. Ca şi Divina Comedie, Don Quijotte a fost obiectul celor mai variate interpretări. Toţi marii scriitori şi filozofi l-au studiat timp îndelungat şi şi-au expus părerea asupra lui: Merimée, Sainte-Beuve, Arthur Rimbaud, Schelling, Hugo, SchSlegel, Byron, De Sanctis, Philarête Charles, Wordsworth, Gogol, Turgheniev, Dostoievschi, Heine, […]

Divizibilitatea relativă a puterilor

De la Revoluţia franceză din 1789, în statele cu democraţie autentică s-a instaurat un principiu care delimitează, separă puterile în stat şi care în tot dau esenţa democraţiei. De la Montesquieau care a emis teoretic acest principiu până în zilele noastre s-au exprimat numeroşi oameni de ştiinţă, politicieni,economisti si juristi. Asupra mediului global şi dialectic, […]

CORELAŢIA DINTRE GENERALUL UMAN ŞI CONCRETUL ISTORIC ÎN ESENŢA UMANĂ

Conceptul de esenţă umană pentru a fi definit şi formulat, are nevoie de conceptul altui lucru, are nevoie să fie încadrat în sfera unei noţiuni mai generale, care-i constituie baza şi din care trebuie să fie format. Această noţiune de maximă generalitate în care se încadrează omul, esenţa umană, este natura sau existenţa, care-i constituie […]

CONSTELAŢIA GENIILOR

Geniul este făcut să se măsoare cu geniile. Intuind acest adevăr, Lucian Gruia aduce in lumea literară o nouă carte despre geniile româneşti: Eminescu, Blaga şi Brâncuşi, intitulată „Triptic Spiritual”, apărută la editura Feed Balk din Iaşi, adăugând fondului nostru lingvistic o operă literară de excepţie. Numai citind numele celor trei mari genii ale culturii […]

CENTENAR BRÂNCUŞI – PASĂREA MĂIASTRĂ

În zilele de 21-26 septembrie  s-au desfăşurat în România, la Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu lucrările Colocviului internaţional Brâncuşi, prilejuite de  aniversarea a o sută de ani de la apariţia celei mai răspândite creaţii ale lui Constantin Brâncuşi în lume: Pasărea Măiastră, operă de referinţă în sculptura modernă. Organizatorul acestui colocviu a fost Liga Culturală […]