Recenzii şi cărţi primite la redacţie nr. 61 – 62

„CRUCEA DE FIER” ŞI CRUCEA DE LEMN Dan Gîju, Pumnul de fier: confesiunile colonelului (r.) Gheorghe Cojocea, fost Leutnant în Wehrmacht, ed. a doua rev., Edit. Favorit, 2014 Unui tînăr texan nu-i plăcea deloc logodnicul ales de soră-sa. Şi ca să-i mai repare mutra, se luă la harţă cu el, scoase pistolul (în statul Texas […]