SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR 2016 LA LUNA

Şi în acest an premianţilor absolvenţi ai Şcolii generale din comuna Luna redacţia revistei Gândul Anonimului le-a oferit, tradiţionalul de acum, premiul format dintrun volum din cartea Istoria Comunei Luna. Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului şi o revistă Găndul Anonimului. Am fost reprerezntaţi acolo de colaboratorii noştri, părintele paroh Iura Vasile şi domnul profesor […]