O INSCRIPŢIE ŞI ÎNSEMNĂTATEA EI

Fragment din cartea: „COMUNA LUNA ISTORIE. Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului” CURTEA DIN LUNA Din trei inscripţii mai vechi cunoscute în comună, una constituie singura mărturie epigrafică ce aminteşte de existenţa în trecut a unei curţi nobiliare la Luna. În urma cercetării inscripţiei şi a unor prescurtări şi litere deteriorate prin lovire, rezultă că […]