DUPĂ 230 DE ANI

Menirea Uniunii noastre culturalpatriotice ce poartă numele ilustrului erou şi martir Avram Iancu rămâne aceea de cultivare şi răspândire printre români a idealurilor susţinute şi promovate de înaintaşii noştri care s-au jerfit pentru recunoaşterea şi apărarea demnităţii naţionale, pentru afirmarea valorilor noastre istorice şi culturale. Istoria dramatică a Transilvaniei, identificată cu istoria milenară a luptei […]