Emil Lungeanu – Manifestul ludic, formule extreme în critica literară

Am în faţă trei volume surprinzătoare de critică literară, semnate de Emil Lungeanu. Primul, Călător în Parnas, odiseea literară a lui Florentin Popescu– istorie literară în versuri /1/, al doilea, Omul exotic, odiseea literară a Hannei Bota – studiu critic în cinci tablori mitologice /2/ şi al treilea, Raport la congresul al XV-lea. Rolul criticii […]