Martiri români din Luna şi din jur la 1848

La 31 ianuarie 1850, protopopul grecocatolic al Boianului (azi com. Ceanu Mare, CJ), Georgie Lazăr, scria din Iacobeni (azi com. Ceanu Mare, CJ) Consistoriului de la Blaj că trimite în anexă „Specificarea orfanilor şi a văduvelor prin insurgenţii maghiari în timpul resbelului trecut la cea mai mare mişălătate [sǎrǎcie] aduşi, din Districtul Protopopesc al Beiului [Boianului], […]