ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE UN DOMENIU STRATEGIC NEGLIJAT

Gabriel NĂSTASE Rezumat: Problemele vizând finanţarea domeniului cercetare-Dezvoltare-Inovare, C-D-I (sub 0,5% din PIB), sub nivelul majorităţii ţărilor din UE, organizarea deficitară (inclusiv prezenţa actelor de corupţie) a activităţii CDI, distrugerea resursei umane, a specialiştilor care lucrează în domeniul CDI, a umilirii acestora şi lipsa dialogului social, sunt principalii factori care contribuie sistematic, timp de 25 […]

Fundatura – Conf.univ.dr. Gabriel. I. NĂSTASE

Studii: Absolvent al Institutul de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Utilaj Tehnologic (1981), al Academiei de Studii Economice (1991) şi al Colegiului Naţional de Apărare (2001). Este doctor în ştiinţe tehnice cu teza de doctorat Rolul interactiv al informaţiei între factorii fluizi (apă, aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător (2000); doctor în economie cu teza […]