CONTRIBUŢIA RÂŞCANILOR LA JERTFELE MOŢILOR PENTRU APĂRAREA APUSENILOR

Documentele istorice atestă faptul că Munţii Apuseni au fost populaţi integral, până la altitudini ce depăşesc 1400 de m, existând aşezări omeneşti permanente cu o populaţie străveche, considerată un nucleu al etnogenezei poporului român. Această îndelungată convieţuire cu muntele explică şi faptul că, pentru locuitorii acestor ţinuturi, piscurile înălţimilor, desişul pădurilor sau hăurile văilor, n-au […]