Fragment din cartea „Comuna Luna istorie. Trăinicie și adevăr pe Valea Arieșului”

Ion Mazere Luneanu Lucrarea de faţă este prima încercare de acest fel, referitor la trecutul zbuciumat şi puţin cunoscut al comunei Luna din judeţul Cluj. Un trecut în general asemănător altor comune din Transilvania. Totuşi, un anumit instinct caracteristic locuitorilor acestei comune, privind conservarea şi perpetuarea românismului, le asigură un loc meritoriu în istorie. Refractari […]

IN LOC DE CONCLUZII

La Luna brazdele pântecoase, lungi şi netede, întoarse când pe o parte când pe alta, mai ascund urmele cenuşei atâtor anonimi şi ale evenimentelor, care au urzit destinul sătenilor noştri în cei peste 700 de ani de atestare documentară. O evoluţie ţesută tainic, într-un micro habitat limitat, adesea disputat fără spor de alţii, avem în […]

Interviu cu colonelul Ion MAZERE realizat de Vasile MOLDOVAN

FIORUL BORNELOR STRĂVECHI Colonelul ION MAZERE s-a născut la 22 ianuarie 1924 în comuna Luna, judeţul Cluj, într-o familie cu opt copii. Tatăl era muncitor la Industria Sârmii din Câmpia Turzii. A urmat Şcoala profesională de metalurgie (1937- 1940), liceul teoretic, curs seral, absolvit în anul 1947 şi Şcoala de ofiţeri la Găieşti şi Bucureşti […]

LUNENII ȘI MIŞCAREA DE ELIBERARE NAŢIONALĂ – MEMORANDIŞTII

Fragment din cartea COMUNA LUNA ISTORIE. TRĂINICIE ȘI ADEVĂR PE VALEA ARIEȘULUI După înfrângerea revoluţiei din 1848 – 1849, aristocraţia habsburgică, pentru a-şi impuneautoritatea lezată, reintroduce absolutismul în tot imperiu.Măsura, ca un ultim spasm al muribundului, nu poateîmpiedica dezvoltarea relaţiilor de producţie capitaliste,vehiculate de principiile – egalitate, dreptate, fraternitate,care dau un conţinut nou ideii de […]

LUNENII ÎN OASTEA LUI HOREA

Evenimentele prilejuite de marea răscoală a ţăranilor din Transilvania sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan din 1784 au angajat şi iobagii comunei Luna. Referirile directe la luneni din diverse documente când dovezile scrise sunt destul de puţine, pentru întreaga răscoală, vin să arunce o rază de lumină binemritată asupra rolului acestei comune cu tradiţia […]

COMUNA LUNA ŞI ROMÂNISMUL SĂU

Fragment din lucarea ”Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi adevăr pe Vlaea Arieşului” Editura Perfect Service, Bucureşti 2008 Comuna Luna cu trecutul său îndelungat, ar fi vitregită în apreciere, de rigoarea substanţei sale specifice, dacă nu ne-am opri ceva mai explicit la originea etnică pur românească a tuturor sătenilor ce o populează. Şi dacă nu am […]

O INSCRIPŢIE ŞI ÎNSEMNĂTATEA EI

Fragment din cartea: „COMUNA LUNA ISTORIE. Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului” CURTEA DIN LUNA Din trei inscripţii mai vechi cunoscute în comună, una constituie singura mărturie epigrafică ce aminteşte de existenţa în trecut a unei curţi nobiliare la Luna. În urma cercetării inscripţiei şi a unor prescurtări şi litere deteriorate prin lovire, rezultă că […]

COMEMORARE PROFESOR NICOLAE MAZĂRE

150 de ani de la naştere şi 90 de ani de la dispariţie În anul acesta, mai concret 2015, se împlinesc două cifre rotunde: 150 de ani de la naşterea şi 90 de ani de la trecerea în nefiinţă a regretatului profesor Niculae Mazere, a cărui contribuţie la Unirea Transilvaniei cu ţara este de reţinut […]

MIHAI VITEAZUL ŞI COMUNA LUNA

A vrut Mihai Viteazul să poposească la Luna ? ( fragment din lucarea ”Comuna Luna istorie. Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura Perfect service, Bucureşti 2008) Iată o întrebare ce se desprinde dintr-un document1 a cărui supoziţie produce pentru Comuna Luna o adevărată senzaţie. E vorba de o scrisoare a lui […]

La 25 de ani de la înlăturarea comunismului (XII) Amintiri şocante

Motto: ”Acum îmi aduc aminte De prin îndepărtat popasul drumul străbătut cu pasul În viaţă dor fără cuvinte!” Ion Mazere Luneanu Deleanu, în etatea sa mai înaintată, a rămas acelaşi consecvent preocupărilor sale din trecut. Nu întâmplător, recent, căutând unele date în Istoria Comunei Luna, subit îi apar în memorie o seamă de episoade tragi-comice […]