LUNENII ȘI MIŞCAREA DE ELIBERARE NAŢIONALĂ – MEMORANDIŞTII

Fragment din cartea COMUNA LUNA ISTORIE. TRĂINICIE ȘI ADEVĂR PE VALEA ARIEȘULUI După înfrângerea revoluţiei din 1848 – 1849, aristocraţia habsburgică, pentru a-şi impuneautoritatea lezată, reintroduce absolutismul în tot imperiu.Măsura, ca un ultim spasm al muribundului, nu poateîmpiedica dezvoltarea relaţiilor de producţie capitaliste,vehiculate de principiile – egalitate, dreptate, fraternitate,care dau un conţinut nou ideii de […]

LUNENII ÎN OASTEA LUI HOREA

Evenimentele prilejuite de marea răscoală a ţăranilor din Transilvania sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan din 1784 au angajat şi iobagii comunei Luna. Referirile directe la luneni din diverse documente când dovezile scrise sunt destul de puţine, pentru întreaga răscoală, vin să arunce o rază de lumină binemritată asupra rolului acestei comune cu tradiţia […]

COMUNA LUNA ŞI ROMÂNISMUL SĂU

Fragment din lucarea ”Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi adevăr pe Vlaea Arieşului” Editura Perfect Service, Bucureşti 2008 Comuna Luna cu trecutul său îndelungat, ar fi vitregită în apreciere, de rigoarea substanţei sale specifice, dacă nu ne-am opri ceva mai explicit la originea etnică pur românească a tuturor sătenilor ce o populează. Şi dacă nu am […]

O INSCRIPŢIE ŞI ÎNSEMNĂTATEA EI

Fragment din cartea: „COMUNA LUNA ISTORIE. Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului” CURTEA DIN LUNA Din trei inscripţii mai vechi cunoscute în comună, una constituie singura mărturie epigrafică ce aminteşte de existenţa în trecut a unei curţi nobiliare la Luna. În urma cercetării inscripţiei şi a unor prescurtări şi litere deteriorate prin lovire, rezultă că […]

COMEMORARE PROFESOR NICOLAE MAZĂRE

150 de ani de la naştere şi 90 de ani de la dispariţie În anul acesta, mai concret 2015, se împlinesc două cifre rotunde: 150 de ani de la naşterea şi 90 de ani de la trecerea în nefiinţă a regretatului profesor Niculae Mazere, a cărui contribuţie la Unirea Transilvaniei cu ţara este de reţinut […]

MIHAI VITEAZUL ŞI COMUNA LUNA

A vrut Mihai Viteazul să poposească la Luna ? ( fragment din lucarea ”Comuna Luna istorie. Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura Perfect service, Bucureşti 2008) Iată o întrebare ce se desprinde dintr-un document1 a cărui supoziţie produce pentru Comuna Luna o adevărată senzaţie. E vorba de o scrisoare a lui […]

La 25 de ani de la înlăturarea comunismului (XII) Amintiri şocante

Motto: ”Acum îmi aduc aminte De prin îndepărtat popasul drumul străbătut cu pasul În viaţă dor fără cuvinte!” Ion Mazere Luneanu Deleanu, în etatea sa mai înaintată, a rămas acelaşi consecvent preocupărilor sale din trecut. Nu întâmplător, recent, căutând unele date în Istoria Comunei Luna, subit îi apar în memorie o seamă de episoade tragi-comice […]

Întoarcere în timp (XI) Vremuri şi oameni

”Fabricanţii” Motto: ”Acum îmi aduc aminte De prin îndepărtat popasul drumul străbătut cu pasul În viaţă dor fără cuvinte!” Ion Mazere Luneanu Ghiţă, îţi mai aminteşti de băcănia cu făgădău, din mijlocul satului a lui Ijak evreul, singurul străin în habotnicie după credinţă şi neam, noi copii în timpul acela. Au trecut anii şi am […]

Întoarcerea în timp (X)

VREMURI ŞI OAMENI PENSIONAREA Motto: Aş vrea să făuresc o cale bătută Prin deşertul uitării Spre străbunele glorii Despre care puţini ”aezi” mai cântă Ion MAZERE Purtat de gânduri prin trecutul cum necum cunoscut am auzit repetat opinia multora – ce-a fost a fost, se ştie, ce va fi… nu prea. Şi, nu prea îmi […]

Întoarcere în timp (VI)

Sătenii de altădată şi acum VI Tuşa Iulică Au trecut ani de atunci. Mă aflam în satul natal într-o zi frumoasă de vară. Reţin că soarele trecuse de crucea zilei, iar zăpuşeala  se mai potolise ceva. Tocmai bine s-o iau pe cărările bătute în copilărie, să-mi împrospătez amintirile şi să pătrund mai convins în taina […]